Έρευνα ΓΣΕΕ: Δυσαρεστημένοι οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Έρευνα ΓΣΕΕ: Δυσαρεστημένοι οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Δυσαρεστημένη όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της εργασιακής απασχόλησης εμφανίζεται η πλειονότητα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Η έρευνα με θέμα «Η ποιότητα της εργασίας: Παρουσίαση δεικτών και δειγματοληπτικών ευρημάτων», διενεργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Alco, και παρουσιάστηκε στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Το δείγμα ήταν 1.000 άτομα άνω των 17 ετών σε ολόκληρη την επικράτεια και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες που συνθέτουν την ποιότητα στην εργασία τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειονότητα των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα εμφανίζεται δυσαρεστημένη ως προς την εργασιακή της κατάσταση και κυρίως ως προς τις ακόλουθες παραμέτρους:

α) ικανότητα εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων με βάση τις απολαβές τους

β) προοπτική βελτίωσης των απολαβών τους

γ) ένταση και χρόνος εργασίας τους

δ) διατήρηση ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου

ε) κατανομή ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και

στ) αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας τους ως προς τις σπουδές και τα προσόντα τους.

Η παρουσίαση ανέδειξε, επίσης, ευρήματα πρόσφατων διεθνών ερευνών αναφορικά με την ποιότητα της εργασίας και τους παράγοντες που την προσδιορίζουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στην τελευταία θέση ανάμεσα σε 33 χώρες στους δείκτες "Ένταση Εργασίας" και "Εργασιακή Ανασφάλεια".

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, «τα συγκεκριμένα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε μία σειρά ερευνών που το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα και οι οποίες συνολικά καταδεικνύουν την υποβάθμιση που έχει υποστεί η εργασία και οι εργαζόμενοι στη χώρα μας».

Διαβάστε ΕΔΩ την έρευνα των ΓΣΕΕ-ALCO