8ος χρόνος, ημέρα 2438η
Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022

Epsilon Net: Εκτόξευση κερδών και τζίρου το πρώτο τρίμηνο

Epsilon Net: Εκτόξευση κερδών και τζίρου το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση τζίρου, EBITDA και καθαρών κερδών α' τριμήνου ανακοίνωσε η Epsilon Net. Ειδικότερα, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 14.133,76 ευρώ έναντι 8.067,73 ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 75,19%. Παράλληλα, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 4.719,12 ευρώ έναντι 2.689,31 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 75,48%, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων ήταν στα 4.029,75 ευρώ έναντι 2.235,49, αυξανόμενα κατά 80,26%.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα υψηλά ποσοστά ανόδου είναι αποτέλεσμα, τόσο της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης της Epsilon Net (αύξηση +36%), όσο και της συμβολής των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος το 2020-2021 και συνεχίζει το 2022.

Κατά το α' τρίμηνο του 2022, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν στα 44,71 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 22,83 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Ο Όμιλος με στρατηγικά σχεδιασμένες κινήσεις δημιουργεί ένα οικοσύστημα προστιθέμενης αξίας "all in one solution" και δημιουργώντας ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, στοχεύει αφενός στη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου και επιπλέον στην αύξηση τελικού εσόδου ανά πελάτη.

Η σημαντική αύξηση στο 1ο τρίμηνο αποτελεί μια δυνατή αφετηρία για τη συνέχεια και παρά τις ιδιαίτερες & απαιτητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια & ελληνική οικονομία, επιβεβαιώνει την εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση κατά +50% των ετήσιων εσόδων έναντι του 2021 και περιθώριο EBITDA σε ετήσια βάση υψηλότερο του 30%.

Ο αριθμός των ενεργών πελατών του Ομίλου είναι πλέον πάνω από 105.000, ενώ η επιτυχής ενσωμάτωση των νέων θυγατρικών και η λειτουργική ενοποίηση διαφόρων τμημάτων, συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος και τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου.

Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου αναμένονται από:

1) Τη συνέχεια της υλοποίησης του προγράμματος στοχευμένων εξαγορών. Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική ρευστότητα και αρνητικό καθαρό δανεισμό παρά τις συνεχείς επενδύσεις, εξαγορές και την πρόσφατη απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην έδρα του Ομίλου.

2) Την αύξηση του ανά πελάτη ετήσιου εσόδου, λόγω των νέων προϊόντων & υπηρεσιών που παρουσιάζονται.

3) Την μόχλευση των προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ για τον ιδιωτικό τομέα, όπως η δράση "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων" και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα "Ψηφιακά Εργαλεία MME" που αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο, με ποσοστό επιδότησης 70% και ενισχύσεις συνολικού προϋπολογισμού €180.000.000.