7ος χρόνος, ημέρα 2186η
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021

«Επιστρέφουν» οι μετοχές της Monte dei Paschi μετά από 10μηνη αναστολή

«Επιστρέφουν» οι μετοχές της Monte dei Paschi μετά από 10μηνη αναστολή

Την Τετάρτη θα είναι και πάλι προς διαπραγμάτευση οι μετοχές της Monte dei Paschi μετά από μια 10μηνη αναστολή στο ιταλικό χρηματιστήριο λόγω της αδυναμίας της ιταλικής τράπεζας να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη διάσωσή της.

Στο τέλος του περασμένου έτους, η ιταλική τράπεζα είχε δηλώσει ότι απέτυχε σε μια τελευταία προσπάθειά της να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από ιδιώτες επενδυτές και ζήτησε από την ιταλική κυβέρνηση να την υποστηρίξει.

Το ιταλικό κράτος, διαθέτοντας 3,85 δισ. ευρώ για την αναγκαία για τη διάσωση της Monte dei Paschi είναι δικαιούχος των 593,87 εκατ. μετοχών, που ισοδυναμούν με το 53,5% του κεφαλαίου της. Μία άλλη χρηματοδοτική ένεση προς την τράπεζα αφορά τη μετατροπή σε κεφάλαιο δευτερευουσών μετοχών της ΜPS,"οι οποίες θα είναι πλήρως προεγγεγραμμένες" και το ύψος τους θα ανέρχεται στα 4,47 δισ. ευρώ, όπως απαιτεί η αρχή του επιμερισμού των βαρών, η οποία επιτάσσει στους μετόχους και τους πιστωτές μίας τράπεζας να επωμίζονται τις απώλειές της σε περίπτωση κρίσης.

Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται κάτω από την τιμή των 6,49 ευρώ που είχε καταβάλλει η ιταλική κυβέρνηση τον Αύγουστο.

Οι traders εκτιμούν πως η μετοχή μπορεί να κινηθεί κάτω από τα 4,28 ευρώ καθώς αυτό ήταν το επίπεδο στο οποίο είχε αποτιμηθεί τον προηγούμενο μήνα.