Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, 14:00

-A +A

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Δίμηνη παράταση για τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, 14:00
Δίμηνη παράταση για τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
-A +A

Απόφαση για δίμηνη παράταση στην υποχρέωση δημοσίευσης αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών λαμβάνει η κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που έκρινε ότι υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα και πρακτικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Πιο αναλυτικά, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρείες εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προβλέφθηκε στο άρθρο 8 της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α’/30.3.2020), η παράταση κατά δυο μήνες η δημοσίευση αποτελεσμάτων εισηγμένων.

Πιο αναλυτικά, παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2020 το περιθώριο για τη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναγνωρίζει ότι οι παρούσες συνθήκες δύναται να επηρεάσουν ουσιωδώς την ικανότητα των εισηγμένων εταιρειών να δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές τους εκθέσεις στα χρονικά περιθώρια που τίθενται από το νόμο 3556/2007 (δηλαδή έως 30 Απριλίου 2020).

Σε κάθε περίπτωση όμως, η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες ότι θα πρέπει:

- να δημοσιοποιούν το συντομότερο δυνατό κάθε σημαντική πληροφορία σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους, στις προοπτικές ή στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς. Τονίζεται ότι οι εισηγμένες εταιρείες εξακολουθούν να εμπίπτουν στις υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς και πρέπει να ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό, το συντομότερο δυνατόν, αναφορικά με οποιαδήποτε εσωτερική πληροφόρηση τους αφορά άμεσα.

- να προβαίνουν σε επιβεβαίωση ή διάψευση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών από τρίτο, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων ή την τιμή των συνδεδεμένων με αυτά. 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα