Διευκρινίσεις FF για το αίτημα προστασίας - Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, 09:53
-A +A
Διευκρινίσεις FF για το αίτημα προστασίας - Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές

Διευκρινίσεις σχετικά με την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων, η οποία υποβλήθηκε την 14η Νοεμβρίου 2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από περίπου 400 εργαζομένους της Εταιρείας, παρέχει σε ανακοίνωσή της η Folli-Follie, σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η FF: 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία δια της από 15 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώσεώς της, την ίδια ημέρα συζητήθηκε ενώπιον της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτημα των ανωτέρω αιτούντων για την χορήγηση προσωρινής διαταγής (έως την εκδίκαση της εν λόγω αιτήσεως). Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής και προσδιόρισε την 22/01/2019 ως ημερομηνία συζήτησης της αιτήσεως λήψης των προληπτικών μέτρων (κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπως ο νόμος προβλέπει).

H Εταιρεία επιθυμεί να διευκρινίσει ότι με την ως άνω απόφασή της, η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν απέρριψε την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων για την προσωρινή προστασία της Εταιρείας από τους πιστωτές της. Συγκεκριμένα, απερρίφθη μόνο το αίτημα των ως άνω αιτούντων για την χορήγηση προσωρινής διαταγής επ' αυτής. Η Εταιρεία επισημαίνει ότι τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε «απόρριψη του αιτήματος της Folli Follie για υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της» ή σε «απόρριψη της αιτήσεως της Folli Follie για υπαγωγή στο άρθρο 106Α του πτωχευτικού κώδικα» είναι ανακριβή.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δια της παρούσης ανακοινώσεώς της, επιβεβαιώνει ότι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αίτημα 56 επενδυτών για χορήγηση προσωρινής διαταγής, το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης, η οποία κατατέθηκε από τους ανωτέρω επενδυτές κατά της Εταιρείας, μετόχων, στελεχών και ελεγκτών αυτής. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής και απαγόρευσε προσωρινά και έως την συζήτηση της ως άνω αιτήσεως (την οποία προσδιόρισε, ομοίως, για την 22/01/2019) την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων των καθ' ων έως το ποσό των 2.300.000,00 Ευρώ.

Παράλληλα με τις ανωτέρω εξελίξεις, συνεχίζονται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς οι διαπραγματεύσεις της Εταιρείας με τους πιστωτές της, με σκοπό την επίτευξη μίας βιώσιμης συμφωνίας.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Δευτέρα 14/10/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα