Αύξηση πωλήσεων και κερδών για την Πλαίσιο το 2017

Αύξηση πωλήσεων και κερδών για την Πλαίσιο το 2017

Αύξηση πωλήσεων και κερδών παρουσίασε το 2017 η εταιρεία Πλαίσιο Computers ενώ παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διανείμει μέρισμα 1,45 εκατ. ευρώ ή 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου, σημείωσε άνοδο πέρυσι στα 286 εκατ. , βελτιωμένες κατά 1%, αποκλειστικά λόγω των επιδόσεων του 2ου εξαμήνου (ποσοστό αύξησης 5%).

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν αύξηση κατά 5,9%, φθάνοντας τα 10,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 9,5%, φθάνοντας τα 4,9 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις λειτουργικές ταμειακές ροές αυτές ανήλθαν στα 12 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της λελογισμένης αύξησης των αποθεμάτων και της ορθολογικής διαχείρισης των προμηθευτών. Τα ταμειακά διαθέσιμά της έφτασαν τα 50 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 50% της χρηματιστηριακής της αξίας. Τέλος, η εταιρεία προχώρησε σε μείωση του δανεισμού.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Το 2017 υπήρξε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον Όμιλο, καθώς σημειώθηκε ουσιαστική μεγέθυνση σε όλα τα βασικά οικονομικά μας μεγέθη, σε μια περίοδο που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη και η καταναλωτική διάθεση στο λιανικό εμπόριο, εύθραυστη. Οδηγός για την καθολική αυτή βελτίωση υπήρξε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το δεύτερο εξάμηνο, κατά το οποίο είδαμε τον κύκλο εργασιών μας να ανακάμπτει κατά 5%. Μας ικανοποιεί ακόμα περισσότερο ότι παραπάνω επιδόσεις στο δεύτερο εξάμηνο επιτεύχθηκαν χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στα περιθώρια απόδοσής μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και στο σύνολο του έτους η καθαρή κερδοφορία μας βελτιώθηκε σχεδόν 10%, η αύξησή της στο δεύτερο μισό της χρονιάς είναι διπλάσια! Αν μάλιστα δεν ληφθούν υπόψη οι αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2017 σε σχέση με το 2016, η βελτίωση του EBITDA θα ξεπερνούσε το 37%».