Νέα εποχή για την ασφαλιστική αγορά

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, 00:03
-A +A
Νέα εποχή για την ασφαλιστική αγορά

Καθώς η ιδιωτική ασφάλιση εξελίσσεται και θωρακίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η ελληνική αγορά δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω. Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD (Insurance Distribution Directive) για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο ελληνικό δίκαιο, η οποία ψηφίστηκε στις 11 Δεκεμβρίου από την ελληνική Βουλή, ανοίγει την αυλαία μιας νέας εποχής. Μίας εποχής ενισχυμένης αξιοπιστίας για την ασφαλιστική αγορά και αυξημένης προστασίας για τους καταναλωτές και τους ασφαλισμένους.

Μετά την εφαρμογή του πλαισίου Solvency II, μέσω του οποίου θωρακίστηκε η ιδιωτική αγορά και μειώθηκε σημαντικά ο κίνδυνος χρεοκοπιών, η Οδηγία IDD ενισχύει, μεταξύ άλλων, τη διαφάνεια στις συναλλαγές, θεσπίζει κανόνες για την συνολική ενημέρωση των πελατών και ορίζει συγκεκριμένες ελάχιστες υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη.

Ο σχεδιασμός της Οδηγίας IDD στηρίζεται στην αρχή της προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή, ανεξάρτητα από ποιο κανάλι διανομής προωθείται το ασφαλιστικό προϊόν. Η εν λόγω Οδηγία δεν θεωρείται καθόλου απλή στην εφαρμογή της, καθώς επηρεάζει άμεσα τη σχέση των πωλήσεων με τον καταναλωτή και μάλιστα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας.

Η ανάγκη εφαρμογής της IDD προήλθε από τον αυξανόμενο αντίκτυπο που έχει η ιδιωτική ασφάλιση στις οικονομίες και τις κοινωνίες της Ευρώπης, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Η εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταναλωτών και ενισχύει τη σχέση τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Στο ίδιο πλαίσιο, είναι γνωστό ότι η σωστή ενημέρωση είναι ο παράγοντας που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της ασφάλισης. Επειδή, λοιπόν, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και γενικότερα τα ασφαλιστικά προϊόντα συνοδεύονται από σύνθετους όρους και εξαιρέσεις που ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να έχει εξοικείωση, οι νέοι κανόνες ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενημερώνονται οι πελάτες για... όλα.

Από τις αμοιβές που λαμβάνουν οι διαμεσολαβητές και τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται στην ασφάλιση, μέχρι τις πληροφορίες που περιλαμβάνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τους όρους βάσει των οποίων ο ασφαλισμένος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης. Η γραπτή ενημέρωση των πελατών θα πρέπει να γίνεται με σαφή και αναλυτική διατύπωση με στόχο τον σημαντικό περιορισμό των περιπτώσεων που ο ασφαλισμένος δεν καλύπτεται.

H Οδηγία αφορά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος ή επιθυμεί να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε προκειμένου να αναλάβει και να ασκήσει τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Μέσω της IDD, η ελληνική ασφαλιστική αγορά εκσυγχρονίζεται ακόμη περισσότερο καθώς εισάγονται κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να κερδίζουν οι καταναλωτές καθώς διασφαλίζονται τα συμφέροντά τους.

Ταυτόχρονα, η IDD επιδιώκει την αναβάθμιση του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθορίζοντας ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα για τους επαγγελματίες του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τα προϊόντα που ταιριάζουν στις δικές τους ανάγκες, γνωρίζοντας ότι έχουν ενημερωθεί για όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Το liberal.gr παρουσιάζει ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, με την υποστήριξη και συνεισφορά της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ».

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή 19/07/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα