Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, 01:02

-A +A

Πόσο σταθερό είναι το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης;

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, 01:02
Πόσο σταθερό είναι το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης;
-A +A

Του Στέλιου Ορφανάκη*

Από το 2014, που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ) έφερε τα επιτόκια κάτω από το μηδέν, οι καταθέσεις στις τράπεζες της Ευρωζώνης είναι σε σταθερά ανοδικό ρυθμό, ιδιαίτερα οι καταθέσεις των ιδιωτών και των εταιρειών. Μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ οι καταθέσεις στην Ευρωζώνη από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2017 αυξήθηκαν πάνω από 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης στο διάστημα 2013 έως και 2017 έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους κατά 21% με τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός να γίνεται ακόμα πιο έντονα ανοδικός. Σήμερα στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης υπάρχουν οι περισσότερες καταθέσεις που έχουν εγγραφεί ποτέ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Εξέλιξη των καταθέσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη (Ιανουάριος 2013 – Σεπτέμβριος 2017)

Οι εμπορικές τράπεζες το ίδιο διάστημα έκαναν στροφή προς την δανειοδότηση τόσο των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων, αντί να παρκάρουν τις καταθέσεις τους στην Ε.Κ.Τ. πληρώνοντας μάλιστα για τη φύλαξη τους. Ο ρυθμός ανόδου των δανείων είναι υποπολλαπλάσιο, σε σχέση με το ρυθμό ανόδου των καταθέσεων. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν πάρα πολλές τράπεζες σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης, που είναι υπό την πίεση των κόκκινων δανείων (bad debt) και των αδύναμων κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δανείσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Ρυθμός αύξησης καταθέσεων και Δανείων στην Ευρωζώνη (Ιανουάριος 2014 – Ιανουάριος 2017)