7ος χρόνος, ημέρα 2152η
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Δημήτριος Αγγελόπουλος: Φιλοδοξία μας η θέση κεντρικού παρόχου τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

Δημήτριος Αγγελόπουλος: Φιλοδοξία μας η θέση κεντρικού παρόχου τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
Το νέο StormRider, παραγωγής Plasan, που ήταν ένα από τα δύο που παρουσιάστηκαν στο περίπτερο της ΕΛΒΟ στην πρόσφατη DEFEA 2021

Στις δυνατότητες της νέας ΕΛΒΟ για περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας, στους στόχους που έχουν τεθεί από τη νέα διοίκηση της εταιρείας, στα έργα που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και στο έντονο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΒΟ Δημήτριος Αγγελόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Liberal Markets.

Ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει προς τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της εταιρείας σε σύντομο χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της συμφωνίας μεταβίβασης στο consortium των νέων ιδιοκτητών, ενώ αναφέρεται και στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης της εταιρείας.

Συνέντευξη στον Νικόλα Ταμπακόπουλο

Κύριε Αγγελόπουλε οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης και αναδιάθρωσης της νέας ΕΛΒΟ σε τι στάδιο βρίσκονται; Τι να αναμένουμε σε οργανωτικό επίπεδο;

Εκτιμώ πως στους λίγους μήνες που μεσολάβησαν από την υπογραφή της συμφωνίας μεταβίβασης στο consortium των νέων ιδιοκτητών έχει γίνει εξαιρετική πρόοδος σε όλους τους τομείς της εταιρείας. Πρόκειται για μια βιομηχανική μονάδα που εκτείνεται σε 273 στρέμματα, εκ των οποίων τα 66 αφορούν σε στεγασμένους χώρους παραγωγής, επισκευής, δοκιμής, και αποθήκευσης υλικών και οχημάτων. Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, η οποία αφού πρώτα δοκιμάστηκε από την οικονομική κρίση της χώρας, τα τελευταία έξι χρόνια είχε περιέλθει σε πλήρη απραγία.

Από την Άνοιξη του 2021 και υπό συνθήκες που μόνο ευνοϊκές δεν ήταν δεδομένης της Covid-19, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για να αλλάξει η εικόνα. Ξεκίνησε η συντήρηση του κυριότερου εξοπλισμού, η αναμόρφωση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και γραμμών παραγωγής. . Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν στην ολοκλήρωση του Q2 του ’21, η ΕΛΒΟ να είναι πάλι ικανή να ξεκινήσει να επιτελεί το ρόλο της, αλλά και να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα. Η παρουσία μας στην πρόσφατη διεθνή έκθεση Άμυνας & Ασφάλειας DEFEA 2021, είναι απόδειξη της σοβαρότητας που οι μέτοχοι αντιμετωπίζουν την εταιρεία, καθώς και μια πρώτη ένδειξη των δυνατοτήτων της νέας ΕΛΒΟ.

Τα επόμενα βήματα αφορούν στην συνέχιση αναβάθμισης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, στη σταδιακή διεύρυνση του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο εξειδικευμένων στελεχών και εργαζόμενων και στην επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής που θα βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες και θα απελευθερώσουν τις δυνατότητες της εταιρείας, προκειμένου να αναδειχθεί σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες οχημάτων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Ποια η στόχευση της εταιρείας μετά τη μεταβίβαση στην κοινοπραξία SK Group & Plasan; Σε ποιους άξονες θα δούμε να κινείται η νεα εταιρεία και ποιο πλάνο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια;

Η στόχευση κινείται στο πλαίσιο που ορίζουν τα 49 χρόνια διαδρομής της ΕΛΒΟ ως διακεκριμένου και αξιόπιστου υπεργολάβου παντός τύπου εργασιών σε οχήματα. Με τις ανανεωμένες δυνατότητες που της δίνει η επένδυση σε αυτή δύο διεθνούς κύρους εταιρειών της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας, η νέα ΕΛΒΟ θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο σύνολο των αναγκών οποιουδήποτε οχήματος στρατιωτικής ή εμπορικής χρήσης, είτε πρόκειται για τη συντήρηση, αναβάθμιση, ή και συναρμολόγηση / κατασκευή του. Είτε πρόκειται για τροχοφόρο ή για ερπυστριοφόρο, η εταιρεία μπορεί να αναλάβει από την πλήρη κατασκευή, έως τις ειδικές προσαρμογές, αναβαθμίσεις, επισκευές, καθώς και τελικά δοκιμές.

Φιλοδοξία της νέας εταιρεία αποτελεί η τοποθέτησή της σε θέση κεντρικού παρόχου τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για τον ευρύτερο κλάδο, μεταφέροντας την στρατιωτική τεχνογνωσία σε λύσεις για ευρύτερη χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, το πλάνο ανάπτυξης ορίζεται από τα εξής τρία σημεία: την εισαγωγή νέων προτύπων βελτιστοποίησης των διαδικασιών παραγωγής, τη συμμόρφωση με νέους τρόπους ανάπτυξης προϊόντων, την υποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης, παραγωγής και αξιοποίησης ιδίας τεχνολογίας.

Οφείλει η νέα εταιρεία να κινηθεί βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο των όρων του διεθνούς διαγωνισμού;

Η νέα ΕΛΒΟ από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2021 αποτελεί ευθύνη των νέων ιδιοκτητών, αυτό σημαίνει πως έπαψε η οικονομική στήριξη του Ελληνικού Δημοσίου με το λογαριασμό πλέον να βαρύνει την κοινοπραξία. Δεν υπάρχει κατά συνέπεια καμία συμβατική υποχρέωση τήρησης ενός επιβεβλημένου χρονοδιαγράμματος. Αυτό που υπάρχει είναι η διάθεση των επενδυτών να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης προκειμένου η εταιρεία σύντομα να καταστεί αυτόνομη και αυτάρκης, επί τη βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Η ΕΛΒΟ είναι μια εταιρεία με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Ποια η συνεισφορά της στην εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες;

Μιλώντας από επιχειρηματική οπτική και ανατρέχοντας στο διαχρονικό ρόλο της εταιρείας, εκτιμώ πως η συνεισφορά και ο ευρύτερος κοινωνικός ρόλος της εταιρείας επιβεβαιώνεται μέσα από τρεις πτυχές της μέχρι τώρα πορείας της.

Εκκινώντας από το ίδιο το αντικείμενό της, η ΕΛΒΟ έχει υποστηρίξει και υπηρετήσει κατά το βέλτιστο τρόπο τις στρατιωτικές αλλά και πολιτικές ανάγκες της χώρας σε ειδικού τύπου οχήματα για σχεδόν μισό αιώνα. Η εθνική άμυνα και ο Ελληνικός Στρατός υπήρξαν σταθεροί αποδέκτες των υπηρεσιών της ΕΛΒΟ σε επίπεδο παραγωγής, συναρμολόγησης, συντήρησης και υποστήριξης, αλλά και εξειδικευμένων λύσεων που ταίριαζαν στις ανά περίπτωση ειδικές ανάγκες του ΕΣ. Το ίδιο ισχύει και για τo Πυροσβεστικό Σώμα, την Αστυνομία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και βέβαια τις δημόσιες μεταφορές.

Παράλληλα, η ΕΛΒΟ, υπήρξε μια ελληνική εταιρεία που δεν δίστασε, από πολύ νωρίς, να δείξει και να αποδείξει τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας στην ανάπτυξη και παραγωγή ιδίας τεχνολογίας. Τα ΛΕΩΝΙΔΑΣ I & II, το ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, αλλά και εμπορικές εφαρμογές πολιτικών οχημάτων σε επίπεδο λεωφορείων και φορτηγών, επιβεβαίωσαν ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί και οφείλει να διεκδικήσει ρόλο και σε επίπεδο παραγωγής και ανάπτυξης καινοτομίας.

Σε τοπικό επίπεδο, η ΕΛΒΟ δεν περιορίστηκε σε ρόλο εργοδότη για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά λειτούργησε ως «συμπολίτης» των Δήμων στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτει. Το μέγεθός της είναι ανάλογο της ευθύνης της, όχι μόνο σε επίπεδο προσφοράς, αλλά και συνεισφοράς σε ό,τι αφορά στα θέματα ορθής διαχείρισης πόρων κατά τρόπο που να υπηρετούν την ποιότητα ζωής του συνόλου των τοπικών κοινωνιών.

Η νέα ΕΛΒΟ φιλοδοξεί να συνεχίσει το ρόλο αυτό, επικεντρώνοντας σε μια αειφόρο ανάπτυξη που θα διευρύνει το παραπάνω κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, αλλά και που θα επεκτείνει την παρουσία μας και εκτός συνόρων.