«Ναι» της πλειοψηφίας των ευρωπαΐων πολιτών στη σύνδεση των κονδυλίων με το κράτος Δικαίου

«Ναι» της πλειοψηφίας των ευρωπαΐων πολιτών στη σύνδεση των κονδυλίων με το κράτος Δικαίου

Σχεδόν οκτώ στους δέκα πολίτες της ΕΕ, το 77%, τάσσονται υπέρ της σύνδεσης της εκταμίευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τα κράτη- μέλη με τον αντίστοιχο σεβασμό των εκάστοτε εθνικών κυβερνήσεων στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

Το σημαντικό αυτό εύρημα, αποτελεί αποτέλεσμα πανευρωπαϊκής έρευνας που διενήργησε πριν από λίγες μέρες, το Ευρωκοινοβούλιο, και έρχεται να προστεθεί στον προβληματισμό που επικρατεί για τις παραβιάσεις που σημειώνονται στην Ουγγαρία και την Πολωνία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ένωσης. Είναι δε, απολύτως συνδεδεμένο, ευρύτερα, με το θέμα του αλά κάρτ σεβασμού του διεθνούς δικαίου, καθώς και με αυτό του περιορισμού των χρηματοδοτήσεων που συνδέονται με προενταξιακά καθεστώτα και τελωνειακές ενώσεις.

Ενώ, με δεδομένους τους εσωτερικούς συσχετισμούς στους κόλπους της Ένωσης, και τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υφίστανται, το “αμφιλεγόμενο” ζήτημα των παραβιάσεων του κράτους δικαίου, όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό, απειλεί τον κοινοτικό προϋπολογισμό και κινδυνεύει να εκτροχιάσει ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και την χρηματοδότηση της επόμενης μέρας των μαστιζόμενων οικονομιών της Ευρώπης.

Μετά από την σχετική καταδικαστική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δεν διστάζει να χαρακτηρίσει την ΕΕ ως μη άρτια και αποτελεσματική, με τους υπάρχοντες μηχανισμούς να μην λειτουργούν, μιας και δεν υφίστανται ουσιαστικά μέτρα επιβολής, έρχονται τώρα οι ίδιοι οι πολίτες να κατακεραυνώσουν την ακολουθούμενη πολιτική.

Στην ίδια έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου, πιστοποιείται ότι η πλειονότητα των πολιτών φοβάται για την προσωπική οικονομική τους κατάσταση. Με το 39% να δηλώνουν πως η κρίση του κορονοϊού έχει ήδη επηρεάσει το προσωπικό τους εισόδημα κι άλλο ένα 275 να αναμένει τις αντίστοιχες επιπτώσεις στο μέλλον. Η Κύπρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων που απάντησε ότι το εισόδημά τους έχει ήδη επηρεαστεί (57%), ακολουθούμενη από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ρουμανία (55%).

Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει το πόσο ζωτικής σημασίας είναι η λήψη περαιτέρω άμεσων μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο όχι μόνο των εθνικών αλλά και δια του ενωσιακού προϋπολογισμού. Πολλώ μάλλον που το τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (66%) εξακολουθούν να βλέπουν την ΕΕ ως μέρος της λύσης της κρίσης, μιας και συμφωνούν ότι η Ένωση θα πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως η πανδημία του κορονοϊού, με την Κύπρο (82%) και την Ελλάδα (77%) να είναι σημαντικά πάνω από το μέσο όρο.

Ενδεικτικά είναι και τα ευρήματα για τον τρόπο με τον οποίο η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών αντιμετωπίζει τον προϋπολογισμό και την διοχέτευση των πόρων του. Το 54% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να έχει στη διάθεσή της περισσότερα οικονομικά μέσα για να ξεπεράσει τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων σε 20 κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνεί με αυτόν τον ισχυρισμό, ενώ σε 14 χώρες η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στηρίζει την αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Κύπρος (81%) και η Ελλάδα (79%) βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας.

Σχετικά με τους τομείς πολιτικής στους οποίους θα πρέπει να δαπανηθεί ο δυνητικά διευρυμένος προϋπολογισμός της ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) δηλώνουν ότι η δημόσια υγεία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, ακολουθούμενη από την οικονομική ανάκαμψη και τις νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις (42%), την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος (37%), καθώς και την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις (35%). Σε επίπεδο ΕΕ, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον έχουν αντικαταστήσει την απασχόληση στις 3 κορυφαίες χρηματοδοτικές προτεραιότητες σε σύγκριση με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ιουνίου 2020.