8ος χρόνος, ημέρα 2280η
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

ECDC: Προτεραιότητα εμβολιασμού σε παιδιά 5-11 ετών που κινδυνεύουν από σοβαρή νόσηση

ECDC: Προτεραιότητα εμβολιασμού σε παιδιά 5-11 ετών που κινδυνεύουν από σοβαρή νόσηση

Τον κώδωνα του κινδύνου για την μεταδοτικότητα του κορονοϊού στα παιδιά ηλικίας από 5-11 ετών έκρουσε σήμερα τo ECDC, επισημαίνοντας πως αποτελούν αυξανόμενο ποσοστό τόσο των κοινοποιημένων κρουσμάτων όσο και των νοσηλειών τους τελευταίους μήνες. Τόνισε δε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό αυτών των ηλικιακών ομάδων που είναι επιρρεπή σε σοβαρή νόσηση και νοσηλεία.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσιεύει Προσωρινές Θεωρήσεις Δημόσιας Υγείας για τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της COVID-19 έπειτα από σύσταση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για τη χορήγηση του εμβολίου Comirnaty σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

Η έκθεση του ECDC καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών που διατρέχουν κίνδυνο για σοβαρή νόσηση από COVID-19 θα πρέπει να θεωρούνται ως ομάδα προτεραιότητας για εμβολιασμό, όπως συμβαίνει και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Το ποσοστό νοσηλείας και το ποσοστό των νοσηλευόμενων περιπτώσεων με COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών έχουν αυξηθεί, αλλά παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα στα παιδιά από ότι στους ενήλικες.

Παιδιά χωρίς γνωστούς παράγοντες κινδύνου είναι επίσης επιρρεπή σε σοβαρή νόσηση και νοσηλεία, επομένως θα μπορούσε να δοθεί προσοχή στον εμβολιασμό όλων των παιδιών ηλικίας μεταξύ 5 και 11 ετών, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογία του SARS-CoV-2 σε εθνικό επίπεδο.

Τα δεδομένα μοντελοποίησης δείχνουν ότι ο εμβολιασμός παιδιών ηλικίας 5-11 ετών θα μπορούσε να μειώσει τη μετάδοση του SARS-CoV-2 σε ολόκληρο τον πληθυσμό, αν και η έκταση και η διάρκεια αυτής της προστασίας είναι προς το παρόν άγνωστα.

Υπολογίζεται ότι ο αντίκτυπος στον αριθμό αποτελεσματικής αναπαραγωγής (𝑅𝑡) στο σύνολο του πληθυσμού θα ήταν μείωση 11% (εύρος: 8-15%, ανάλογα με τις παραμέτρους πρόσληψης του εμβολίου 30-70%) για μια μέση χώρα στην ΕΕ/ΕΟΧ. Αυτό είναι συγκρίσιμο με το αποτέλεσμα ορισμένων μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων.

Ο εμβολιασμός των παιδιών δεν μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατο του εμβολιασμού των ενηλίκων. Η αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού στον επιλέξιμο ενήλικο πληθυσμό παραμένει η κύρια προτεραιότητα των εκστρατειών εμβολιασμού κατά της COVID-19.