8ος χρόνος, ημέρα 2432η
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Κομισιόν: Βροχή παραπομπών χωρών-μελών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση στις κοινοτικές οδηγίες

Βροχή παραπομπών χωρών-μελών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση στις κοινοτικές οδηγίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παρέπεμψε τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για την αποτυχία τους να εφαρμόσουν την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Η Επιτροπή είπε ότι ζήτησε οικονομικές κυρώσεις κατά των χωρών, καθώς δεν είχαν μεταφέρει τη νέα οδηγία, η οποία ορίζει πρότυπα περιεχομένου σε όλη την ΕΕ για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, έως τον Σεπτέμβριο του 2020.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα μηνύσει τη Μάλτα για τη νομοθεσία της για τον ετήσιο φόρο κυκλοφορίας, ειδικά για τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που αγοράζονται στην αγορά της Μάλτας λιγότερο από τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Αυτό το αποτέλεσμα διακρίσεων δεν είναι συμβατό με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των εισαγόμενων προϊόντων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι ζήτησε επίσημα από τη Μάλτα τον Ιούνιο του 2021 να τροποποιήσει, εντός δύο μηνών, τη νομοθεσία. «Η απάντηση που έδωσε η Μάλτα σε αυτή την αιτιολογημένη γνώμη δεν κρίθηκε ικανοποιητική».

Τέλος, ξεκίνησε διαδικασία και κατά του Λουξεμβούργου και της Ρουμανίας για εσφαλμένη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ για τα εντάλματα σύλληψης. «Ορισμένες διατάξεις της απόφασης - πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν έχουν μεταφερθεί σωστά, για παράδειγμα, όσον αφορά τις προθεσμίες για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή την παράδοση καταζητούμενου», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.. Το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία έχουν τώρα δύο μήνες για να απαντήσουν στην Επιτροπή.

Πηγή: Reuters