7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Μαθαίνοντας οικονομικά στην καθημερινή ζωή

Μαθαίνοντας οικονομικά στην καθημερινή ζωή

Lithuanian Free Market Institute

Η Ουγκάντα έγινε η τέταρτη χώρα στον κόσμο που ακολούθησε τη Λιθουανία και άρχισε να διδάσκει οικονομικά χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει το βραβευμένο εγχειρίδιο οικονομικών που δημιούργησε το Lithuanian Free Market Institute (LFMI).

Το ECONOMICS IN 31 HOURS (Οικονομικά σε 31 ώρες) είναι ένα διαδραστικό υλικό διδασκαλίας και εκμάθησης. Περισσότερο από το 80% των μαθητών λυκείου στη Λιθουανία μελετούν από αυτό το εγχειρίδιο κάθε χρόνο. Το LFMI έχει δημοσιεύσει 7 εκδόσεις από το 2015. Το εγχειρίδιο υιοθετήθηκε και δημοσιεύεται από τους εταίρους μας - το INESS στη Σλοβακία, το Bendukize Free Market Centre στην Ουκρανία, και το New Economic School-Georgia στη Γεωργία.

Το LFMI με ενθουσιασμό ανακοινώνει ότι ένα νέο μάθημα Επιχειρηματικότητας και Οικονομικών άρχισε να διδάσκεται από το Action for Liberty and Economic Development (ALED) στην πόλη Εντέμπε της Ουγκάντας. Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν για την σπανιότητα των πόρων, το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα, τη λογιστική, το κράτος, την ελεύθερη αγορά και τις συναλλαγές στην κοινωνία.

Για τον σκοπό αυτό, το εγχειρίδιο του LFMI, ECONOMICS IN 31 HOURS προσαρμόστηκε και μεταφράστηκε για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία της Εντέμπε. Περίπου 1000 μαθητές θα επωφεληθούν από αυτό το πρώτο μάθημα και αν το εγχείρημα πετύχει, ελπίζεται ότι μπορεί να είναι εφικτό να επαναληφθεί και να επεκταθεί.

Σχετικά με το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο αφορά τάξεις λυκείου και μαθητές ηλικίας 15 έως 17 ετών. Είναι γραμμένο σε μια πολύ ελκυστική και φιλική στον χρήστη μορφή. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό, τα μαθησιακά βοηθήματα και οι εργασίες αφορούν άμεσα οικονομικούς νόμους και δυνάμεις της αγοράς στο επίκεντρο της πραγματικότητας και της προσωπικής ζωής δεκαεξάχρονων και δεκαεπτάχρονων παιδιών.

Ο βασικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε νέους ανθρώπους στο τέλος της εφηβείας τους να κατανοήσουν τα οικονομικά όχι ως ένα σύνολο αφηρημένων διαδικασιών ή μηχανισμών, αλλά ως μια αντανάκλαση της ανθρώπινης δράσης, των ατομικών επιλογών και της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων.

Το εγχειρίδιο συνδέει θεμελιώδεις οικονομικές αρχές και θεσμούς της ιδιοκτησίας, της συναλλαγής, του κέρδους, του χρήματος και του ανταγωνισμού με τις καθημερινές ζωές και τις αποφάσεις των ανθρώπων. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του εγχειριδίου είναι η ισχυρή του διεπιστημονική προσέγγιση.

Όλα τα ζητήματα εξετάζονται από κοινωνική και ηθική οπτική, καθώς και από την οπτική του πολίτη, βοηθώντας στην κατανόηση των σημαντικών αλληλεπιδράσεων και της επίδρασής τους στην προαγωγή της κοινωνικής ευμάρειας και της προσωπικής ολοκλήρωσης.

Το περιεχόμενο έχει εφαρμογή σε κάθε περιβάλλον, εκτός από κάποια κεφάλαια που περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες χώρες, όπως για παράδειγμα τους φορολογικούς συντελεστές ή την κατανομή των δημόσιων δαπανών και τα ποσοστά τους ή τις νομικές μορφές των οικονομικών οντοτήτων. Χρειάζεται προσαρμογές για άλλες χώρες αλλά οι προσαρμογές αυτές έχουν αρκετά ήσσονα χαρακτήρα.

Διεθνή βραβεία

Τον Μάιο του 2016, το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού του LFMI κέρδισε το 2016 LOGIN People‘s Choice Award για το καλύτερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο από την ετήσια συγκέντρωση της διαδικτυακής κουλτούρας της Λιθουανίας που τιμά τα μεγαλύτερα και πιο καινοτομικά επιτεύγματα της λιθουανικής τεχνολογικής κοινότητας.

Τον ίδιο χρόνο, το ECONOMICS IN 31 HOURS έλαβε το λαμπρό Templeton Freedom Award αξίας 100.000 δολαρίων. Το βραβείο που απενεμήθη από το Atlas Network με τη γενναιόδωρη υποστήριξη του Templeton Religion Trust αναγνωρίζει τις πιο εξαιρετικές και καινοτόμες συμβολές στην κατανόηση της ελεύθερης επιχειρηματικότητας, και των δημοσίων πολιτικών που ενθαρρύνουν την ευημερία, την καινοτομία και την ανθρώπινη ολοκλήρωση μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τον Μάρτιο του 2017, το εγχειρίδιο ECONOMICS IN 31 HOURS κέρδισε το Βραβείο Εκπαιδευτικών Μαθησιακών Πόρων (Educational Learning Resources Award) του London Book Fair. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το λαμπρό βραβείο απονέμεται στη Λιθουανία.

Το διεπιστημονικό και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό του LFMI

To LFMI συνεχίζει την αποστολή του στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων προσφέροντας ολοκληρωμένο διεπιστημονικό εκπαιδευτικό υλικό. Στο πλαίσιο αυτό η νέα μαθησιακή πλατφόρμα CITIZEN IN 31 HOURS ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2019. Αποτελείται από 31 μαθήματα που εξετάζουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου στα πεδία των οικονομικών της αγωγής του πολίτη και της ηθικής για μαθητές Λυκείου.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από βίντεο, διαγράμματα, ομαδικές και ατομικές εργασίας και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να εξερευνήσουν οικονομικές και πολιτικές καταστάσεις. Χρησιμοποιεί παραδείγματα από την πραγματική ζωή και καταστάσεις που αφορούν ιδίως τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Σύμφωνα με τα πιλοτικά αποτελέσματα, το 100% των εκπαιδευτικών που χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα θα τη συνιστούσαν στους συναδέλφους τους.

Στο μέλλον, το LFMI στοχεύει να δημιουργήσει μια διαδραστική, διεπιστημονική πλατφόρμα για μαθητές Ε’ Δημοτικού έως και Β’ Γυμνασίου. Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς για την ιδιότητα του πολίτη, τις κοινωνικές ευθύνες και τα οικονομικά. Στόχος μας είναι γι’ αυτό να δημιουργήσουμε καινοτόμες και διεπιστημονικές λύσεις για να προσαρμόσουμε το μαθησιακό υλικό σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

--

Το Lithuanian Free Market Institute είναι μια ιδιωτική, μη κερδοσκοπική, μη κομματική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό την προώθηση των ιδεών της ατομικής ελευθερίας και υπευθυνότητας, της ελεύθερης αγοράς και του περιορισμένου κράτους.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 26 Απριλίου 2021 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του 4Liberty.eu και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.