7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Έρευνα: Η φορολόγηση του κεφαλαίου - Μια διεθνής σύγκριση

Έρευνα: Η φορολόγηση του κεφαλαίου - Μια διεθνής σύγκριση

Των Jacob Lundberg και Johannes Nathell*

Η φορολόγηση του κεφαλαίου - τόσο στο ατομικό όσο και στο εταιρικό επίπεδο - είναι ένα πολύ διαφιλονικούμενο ζήτημα και επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη μειώνοντας τα κίνητρα για αποταμίευση και επένδυση.

Η σύγκριση της φορολογίας του κεφαλαίου μεταξύ των χωρών είναι χρήσιμη, καθώς ισχύουν πολλοί διαφορετικοί συντελεστές, εξαιρέσεις και ειδικοί κανόνες.

Στην έρευνα μας συγκρίνουμε τη μέση φορολογική επιβάρυνση στο κεφαλαιακό εισόδημα από συνολικά στατιστικά στοιχεία διαιρώντας το συνολικό εισόδημα από τη φορολόγηση κεφαλαίων προς το συνολικό εισόδημα από κεφάλαια. Πρόκειται για μια προσέγγιση, καθώς οι φόροι κεφαλαιακού εισοδήματος των νοικοκυριών δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα. Η μέθοδός μας χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει αξιοποιηθεί για τη σύγκριση της φορολόγησης του κεφαλαίου μεταξύ διαφόρων χωρών τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, η μέση φορολογική επιβάρυνση σε όλα τα είδη κεφαλαιακού εισοδήματος είναι 29%, και κυμαίνεται από το 9% στη Λιθουανία έως το 50% στον Καναδά. Κατά κανόνα, οι αγγλόφωνες χώρες τείνουν να έχουν υψηλούς κεφαλαιακούς φόρους και οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης τείνουν να έχουν τους χαμηλότερους κεφαλαιακούς φόρους. Τα δεδομένα στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν το 2018.

Κατεβάστε ολόκληρη τη μελέτη στα αγγλικά εδώ.

--

*Ο Jacob Lundberg είναι επικεφαλής οικονομολόγος και ο Johannes Nathell είναι ερευνητής της σουηδικής φιλελεύθερης δεξαμενής σκέψης Timbro.

**Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 11 Μαΐου 2021 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του δικτύου Epicenter και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.