7ος χρόνος, ημέρα 2154η
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ένα σοβαρό πανευρωπαϊκό συνταγματικό πρόβλημα

Ένα σοβαρό πανευρωπαϊκό συνταγματικό πρόβλημα

Του Alberto Ruiz-Ojeda

Η αμοιβαιοποίηση του χρέους μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ πρόσφατα ήρθε στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης.

Πρώτον, εξαιτίας των λειτουργιών ισοσκελισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέσω των αγορών δημόσιου χρέους των μελών της Ευρωζώνης στις χρηματοπιστωτικές τράπεζες ή μέσω ισοσκελισμών του TARGET2, όπου καταγράφονται τα ισοζύγια πληρωμών μεταξύ των χωρών.

Δεύτερον, μέσω της οριστικοποίησης και της κύρωσης του πακέτου Next Generation EU που αφορά την επόμενη μέρα της πανδημίας του COVID-19.

Τόσο τα προγράμματα αγοράς κρατικών χρεογράφων της ΕΚΤ, όσο και οι ενέσεις πόρων για την πανδημία απασχόλησαν το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο το 2020 και το 2021.

Αυτό αποκάλυψε κάποιες συνταγματικές αδυναμίες στην ΕΕ που πρέπει να επιλυθούν συνετά όσο γίνεται γρηγορότερα για να αποφευχθούν μείζονες αρνητικές συνέπειες.

Η παρακάτω μελέτη προτείνει την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς μέσω της δημοσιονομικής εναρμόνισης, της υγιούς νομισματικής πολιτικής και της διατήρησης της ελεύθερης μετακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων.

Οι υπεύθυνοι για την χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρέπει να βασιστούν σε νομισματικά ή δημοσιονομικά εργαλεία που διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και τα κίνητρα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της μελέτης εδώ.

--

Ο Alberto Ruiz-Ojeda είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 18 Μαΐου 2021 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του δικτύου Epicenter και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.