Το σύννεφο πράγματι φέρνει βροχή. Τρισεκατομμυρίων…

Το σύννεφο πράγματι φέρνει βροχή. Τρισεκατομμυρίων…

Στις αρχές Οκτωβρίου η Μicrosoft ανακοίνωσε μια μεγάλη επένδυση, με τη δημιουργία Data Center στην Ελλάδα, στο οποίο θα αποθηκεύει και θα διαχειρίζεται δεδομένα στο υπολογιστικό «νέφος». Ένα από τα πρώτα κέντρα δεδομένων της εταιρείας στην Ευρώπη, που θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας να ανέβει στο τρένο του cloud computing. Τώρα, μια νέα μελέτη της IDC έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το cloud εξελίσσεται σε πεδίο που θα συνοδευτεί από επενδύσεις τρισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την IDC, παρά τις αμέτρητες ζημίες που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, λειτούργησε ωστόσο σαν καταλύτης επιτάχυνσης της τεχνολογίας cloud. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι συνολικές δαπάνες για υπηρεσίες cloud, υλισμικό και λογισμικό γύρω από το «σύννεφο» θα ξεπεράσουν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το 2024.

Το cloud σε όλες τις παραλλαγές του – υπηρεσία, ιδιωτικό, υβριδικό, δημόσιο – θα διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο σε ολόκληρο το εύρος της βιομηχανίας πληροφορικής για το προβλέψιμο μέλλον. Μέχρι το τέλος του 2021 οι περισσότερες επιχειρήσεις θα θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες για να επιταχύνουν τη μετάβασή τους σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες εφαρμογών με βάση το cloud. Μάλιστα αυτό θα συμβεί με διπλάσια ταχύτητα σε σύγκριση με την προ κορονοϊού εποχή.

Η ισχυρότερη αύξηση εσόδων θα καταγραφεί στο πεδίο των υπηρεσιών, δημόσιες ή ιδιωτικές. Μέχρι το 2024 η κατηγορία cloud as a service θα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% όλων των εσόδων για τη βιομηχανία cloud, παγκοσμίως.

Ενώ, θεωρητικά τουλάχιστον, ο αντίκτυπος της πανδημίας θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υιοθέτηση του cloud κατά τα επόμενα χρόνια, μια σειρά παραγόντων δημιούργησαν το ιδανικό momentum. Καταρχήν η απομακρυσμένη εργασία, επέτρεψε στις επιχειρήσεις να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι ότι η υποδομή σε «σίδερο» - δηλαδή σε ιδιόκτητες υποδομές, servers κ.λπ. – δεν είναι κατ’ ανάγκη η βέλτιστη επιλογή.

Έτσι, το οικοσύστημα των παρόχων λύσεων cloud άδραξε την ευκαιρία, επενδύοντας σε νέα data centers και προσφορές που βασίζονται στη μόχλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το «σύννεφο», μειώνοντας την τεχνική πολυπλοκότητα και το κόστος για επιχειρήσεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια κρίσιμων δεδομένων.

Σύμφωνα με την IDC η υιοθέτηση υπηρεσιών cloud θα επιτρέψει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, που θα οδηγήσουν σε επαναλαμβανόμενα έσοδα, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και προσφορά νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

Συμπερασματικά, υιοθετώντας το cloud computing, οι επιχειρήσεις δεν αποθηκεύουν απλώς τα δεδομένα τους σε υποδομές, τις οποίες δεν χρειάζεται να πληρώσουν για να τις αποκτήσουν σε φυσική μορφή, αλλά αντλούν κέρδη από αυτά. Είτε πρόκειται για βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και προβλέψεις πωλήσεων, είτε για πρόβλεψη αναλυτικών στοιχείων και τεχνητή νοημοσύνη, το cloud μπορεί να προσφέρει το κρίσιμο πλεονέκτημα της ανταγωνιστικότητας.