8ος χρόνος, ημέρα 2473η
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

TRASTOR

Trastor: Έκδοση ΚΟΔ έως 25,1 εκατ. ευρώ - Θα καλυφθεί από την Eurobank

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022, 18:16
H Trastor σύνηψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και 25.100.000 ευρώ. Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία. Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.
Trastor: Έκδοση ΚΟΔ έως 25,1 εκατ. ευρώ - Θα καλυφθεί από την Eurobank

Trastor: Απόκτηση δύο αποθηκευτικών χώρων έναντι 12,95 εκατ. ευρώ

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, 18:30
Την απόκτηση δύο αυτοτελών εμπορικών αποθηκών, συνολικής επιφάνειας 17.708 τ.μ., οι οποίες βρίσκονται στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, ανακοίνωση η Trastor. Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των ακινήτων ανήλθε σε 12.950.000 ευρώ και είναι πλήρως μισθωμένα σε πολυεθνικές εταιρείες.
Trastor: Απόκτηση δύο αποθηκευτικών χώρων έναντι 12,95 εκατ. ευρώ

Trastor: Υπογραφή σύμβασης χορήγησης δανείου ύψους 9,4 εκατ. ευρώ από την Eurobank

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, 19:19
Η Trastor AEEAΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή της από 28.06.2022 σύμβασης χορήγησης δανείου ύψους 9.400.000 ευρώ προς την εταιρεία από την Τράπεζα Eurobank με σκοπό τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας.
Trastor: Υπογραφή σύμβασης χορήγησης δανείου ύψους 9,4 εκατ. ευρώ από την Eurobank

Trastor: Με 98,36% η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, 11:13
Τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής Δήμοσιας Πρότασης που υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Trastor που δεν κατείχε και αντιστοιχούσαν στο 3,25 περίπου του μετοχικού της κεφαλαίου, με αντάλλαγμα 1,25 ευρώ ανά μετοχή της μετρητοίς, ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Trastor: Με 98,36% η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Trastor: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, 18:52
H Trastor A.E.E.A.Π. ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της με επωνυμίες «ΔΩΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής οι «Θυγατρικές») με την εταιρεία.
Trastor: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών

Trastor: Κοινό ομολογιακό δάνειο έως 20,45 εκατ. με την τράπεζα Πειραιώς

Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, 19:28
Στη σύναψη προγράμματος εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 20,45 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από την τράπεζα Πειραιώς, προχώρησε η εταιρεία Trastor. Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας.
Trastor: Κοινό ομολογιακό δάνειο έως 20,45 εκατ. με την τράπεζα Πειραιώς

Trastor: «Δίκαιο και εύλογο» το τίμημα της Δημόσιας Πρότασης της Πειραιώς

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, 19:31
Δίκαιο και εύλογο κρίνεται το προσφερόμενο αντάλλαγμα των 1,25? ανά μετοχή που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά του συνόλου του μετοχών της Trastor, σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της δεύτερης, στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της τράπεζας.
Trastor: «Δίκαιο και εύλογο» το τίμημα της  Δημόσιας Πρότασης της Πειραιώς

Trastor: Στις 10/6 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, 19:22
Την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2022, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ παράλληλα με την ΑΜΚ.
Trastor: Στις 10/6 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Trastor: Πώληση τραπεζικού καταστήματος στο Χαλάνδρι έναντι 1,075 εκατ. ευρώ

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, 20:41
Την πώληση τραπεζικού καταστήματος στο Χαλάνδρι Αττικής έναντι συνολικού τιμήματος 1.075.000 ευρώ ανακοίνωσε η Trastor. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 28, είναι συνολικής επιφανείας 320,43 τ.μ. και είχε αποκτηθεί τον Αύγουστο του 2017 έναντι 780.000 ευρώ.
Trastor: Πώληση τραπεζικού καταστήματος στο Χαλάνδρι έναντι 1,075 εκατ. ευρώ

Trastor: Αύξηση κατά 38,7% στα έσοδα από μισθώματα - Εκτίναξη κερδών το 2021

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, 20:24
Η Trastor ανακοινώνει σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου, τα οποία για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε ?23,0 εκατ. έναντι 3,1 εκατ. ευρώ για το 2020. Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων κατά το 2021 ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ κατά το 2020, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 63,6%.
Trastor: Αύξηση κατά 38,7% στα έσοδα από μισθώματα - Εκτίναξη κερδών το 2021

Trastor: Στο 97,75% το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, 20:34
Στο 97,7491% ανήλθε το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στην Trastor μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του ποσοστού συμμετοχής της WRED LLC στην εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε κατέχει 145.823.017 μετοχές της Εκδότριας και 145.827.617 δικαιώματα ψήφου στα οποία περιλαμβάνονται 4.600 δικαιώματα ψήφου που ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης.
Trastor: Στο 97,75% το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς

Tράπεζα Πειραιώς: Απέκτησε το 52% της Trastor έναντι 98 εκατ.ευρώ

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, 11:05
'Έναντι 98 εκατ. ευρώ απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς το 52% της Trastor ΑΕΕΑΠ κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Πειραιώς, μέσω της απόκτησης του ελέγχου της ΑΕΕΑΠ, αποκτά επενδυτικά ακίνητα αξίας άνω των 330 εκατ. ευρώ, συν το logistics center στον Ασπρόπυργο και το κτήριο στο Μαρούσι για τα οποία έχει υπογράψει προσύμφωνο.
Tράπεζα Πειραιώς: Απέκτησε το 52% της Trastor έναντι 98 εκατ.ευρώ

Trastor: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής για την προσθήκη νέου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, 19:32
H Trastor AEEAΠ ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης κατασκευής από την 100% θυγατρική της εταιρεία ΔΩΡΙΔΑ Α.Ε. για την προσθήκη νέου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ξηρών και ψυκτικών εγκαταστάσεων συνολικής επιφανείας 6.800 τ.μ περίπου, σε ιδιόκτητη έκτασή της με ήδη υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Trastor: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής για την προσθήκη νέου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής

Trastor: Στα 324,9 εκατ. ευρώ η αξία των επενδυτικών ακινήτων της

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, 12:08
Η Trastor σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 8/259/19-12-2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2021. H εταιρεία, μέσα στο 2021, υλοποίησε 3 νέες επενδύσεις σε ακίνητα και πούλησε άλλα 10. Επίσης, εντός του 2021, η εταιρεία επένδυσε ποσό ύψους 2,8 εκ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας. Ως εκ τούτου, την 31.12.2021, η συνολική αξία αποτίμησης των 59 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου ανερχόταν στα 324,9 εκ. ευρώ.
Trastor: Στα 324,9 εκατ. ευρώ η αξία των επενδυτικών ακινήτων της

Trastor: Πώληση ακινήτου στο Περιστέρι έναντι 280.000 ευρώ

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, 18:32
Την πώληση εμπορικού καταστήματος στο Περιστέρι ολοκλήρωσε η Trastor. Όπως αναφέρει η εταιρεία "σε συνέχεια της από 26.11.2021 ανακοίνωσής της σχετικά με την υπογραφή προσυμφώνου πώλησης εμπορικού καταστήματος ιδιοκτησίας της που βρίσκεται επί της οδού Φαλάνθου 1-3 στο Περιστέρι, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης, έναντι συνολικού τιμήματος ?280.000".
Trastor: Πώληση ακινήτου στο Περιστέρι έναντι 280.000 ευρώ

Trastor: Πειραιώς και Wred σε διαπραγματεύσεις για μεταβίβαση μετόχων

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, 11:17
Η Trastor ανακοίνωσε σήμερα ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το βασικό της μέτοχο WRED LLC, η τελευταία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον επίσης μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η WRED LLC στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Trastor: Πειραιώς και Wred σε διαπραγματεύσεις για μεταβίβαση μετόχων

Απόκτηση ακινήτου από την Trastor

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, 18:52
Η Trastor AEEAΠ ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού 20% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος κυριότητας επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου Kronos Business Centre που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 49 στο Μαρούσι Αττικής και του οποίου η εταιρεία κατέχει ήδη και το υπόλοιπο 80%.
Απόκτηση ακινήτου από την Trastor

Καλπάζει η ζήτηση για logistics - Τα μεγάλα projects

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021, 00:00
Τον τίτλο του πρωταγωνιστή της ανόδου της αγοράς ακινήτων αναμένεται να διατηρήσει ο κλάδος των χώρων αποθήκευσης και διανομής, έχοντας ευνοηθεί ιδιαίτερα από την πανδημία που τροφοδότησε τη στροφή στις διαδικτυακές αγορές. Πώς διαμορφώνεται η προσφορά και η ζήτηση, ποιες είναι οι μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις που τρέχουν και σε ποιες περιοχές επικεντρώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Καλπάζει η ζήτηση για logistics - Τα μεγάλα projects

Το κυνήγι των κρυμμένων αξιών στο χρηματιστήριο

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, 09:10
Θεωρητικά η αξία μιας εταιρείας αντανακλάται κάθε στιγμή στο ταμπλό, οι πληροφορίες που είναι γνωστές στην αγορά αποτυπώνουν τη δίκαιη τιμή της κάθε μετοχής. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις εισηγμένων που αν αύριο σταματούσαν τη λειτουργία τους και ρευστοποιούσαν τις συμμετοχές τους, πιθανότατα οι μέτοχοι τους να εισέπρατταν από κάτι έως πολύ παραπάνω. Βασικός εκφραστής τέτοιων περιπτώσεων στο ΧΑ είναι οι εταιρείες ακινήτων, αλλά όχι μόνο.
Το κυνήγι των κρυμμένων αξιών στο χρηματιστήριο

Στα 884 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ΟΤΕ

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, 00:00
Ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων στην Ελλάδα διαθέτει η ΟΤΕ Estate, η θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΟΤΕ, στην οποία έχει μεταβιβαστεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού με σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποίησή της. Τι αναφέρει η εταιρία για τις νέες τάσεις στην αγορά ακινήτων και την τηλεργασία.
Στα 884 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ΟΤΕ