ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Όμιλος Fourlis: Κάλυψη άμεσων αναγκών του κέντρου υποδοχής και αλληλεγύης δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, 09:39
Η πρωτοφανής κρίση στη Δημόσια Υγεία του τόπου, λόγω της πανδημίας COVID-19, αγγίζει καθένα και κάθε μια από εμάς. Κυρίως όμως εκείνους τους συμπολίτες μας που είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι στην απειλή και με πολύ λιγότερες δυνατότητες αυτοπροστασίας.
Όμιλος Fourlis: Κάλυψη άμεσων αναγκών του κέντρου υποδοχής και αλληλεγύης δήμου Αθηναίων