8ος χρόνος, ημέρα 2473η
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

MAC

Η Apple, το χρυσοφόρο iPhone και η στροφή στην παροχή υπηρεσιών

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022, 00:00
Η πολυτιμότερη εταιρεία των αμερικανικών χρηματιστηρίων εξακολουθεί να ικανοποιεί τους μετόχους της με τα οικονομικά αποτελέσματά της και να μην επηρεάζεται υπέρμετρα από τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Η ανθεκτικότητα των πωλήσεων του χρυσοφόρου iPhone στηρίζει την επιχείρηση, η οποία όμως βασίζεται όλο και περισσότερο στα έσοδα από την παροχή διαφόρων υπηρεσιών οι οποίες μάλιστα είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες. Το μόνο πρόβλημα είναι πως ξέρουμε ελάχιστες λεπτομέρειες για αυτήν τη δραστηριότητα.
Η Apple, το χρυσοφόρο iPhone και η στροφή στην παροχή υπηρεσιών

Η Apple θα εγκαταλείψει τους επεξεργαστές της Intel από το 2020

Τρίτη 3 Απριλίου 2018, 14:00
Το σχέδιο αυτό φέρει την κωδική ονομασία «Kalamata» και βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης αλλά έρχεται ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αποσκοπεί στο να κάνει όλες τις συσκευές της Αppleνα λειτουργούν ομοιόμορφα και ομαλότερα.
Η Apple θα εγκαταλείψει τους επεξεργαστές της Intel από το 2020