7ος χρόνος, ημέρα 2225η
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021

ΙΑΣΩ GENERAL

ΙΑΣΩ: Στα 12,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2018

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, 21:11
Στα 12,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΙΑΣΩ το 2018, ενισχυμένα κατά 22,8% έναντι της χρήσης του 2017. O κύκλος εργασιών μετά Rebate και Clawback της μητρικής αυξήθηκε κατά 8,4% και το EBITDA κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
ΙΑΣΩ: Στα 12,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2018