8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Μέτοικοι

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, 00:03
Η μετανάστευση γενικά μπορεί να κριθεί ως θετικό φαινόμενο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Από αποκλειστικά θεωρητικής οικονομικής απόψεως, ο μέτοικος -αυτός που μετοικεί γενικά, είτε πρόσφυγας είτε μετανάστης, που εγκαθίσταται σε διαφορετικό τόπο από τον δικό του- είναι εργατικό δυναμικό που κινείται, ανθρώπινο κεφάλαιο που συντελεί στην παραγωγή, πολύτιμη πλουτοπαραγωγική πηγή.
Μέτοικοι

Εργατικό δυναμικό και προσόντα: Ελλείψεις και αναντιστοιχίες

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019, 00:03
Η έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού, η έλλειψη προσόντων, καθώς και η αναντιστοιχία προσόντων προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές και αστάθεια στις αγορές εργασίας. Την ανικανότητα σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πολλοί την αναφέρουν ως αγεφύρωτο χάσμα. Γράφει η Βενετία Κούσια.
Εργατικό δυναμικό και προσόντα: Ελλείψεις και αναντιστοιχίες