7ος χρόνος, ημέρα 2225η
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021