δημοσιεσ-συμβασεισ

Κατατέθηκε στη Βουλή το πλαίσιο αναμόρφωσης των δημοσίων συμβάσεων

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, 11:02
Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε έχει περιληφθεί διάταξη που προβλέπει επέκταση της υποχρεωτικής, για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με εκτιμώμενη αξία δαπάνης μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ.
Κατατέθηκε στη Βουλή το πλαίσιο αναμόρφωσης των δημοσίων συμβάσεων

Επεκτείνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, 14:19
Επεκτείνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με το σχέδιο νόμου που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενώ αντιμετωπίζονται οι παθογένειες του συστήματος όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών των οικονομικών φορέων.
Επεκτείνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων