Αιωρήσεις του Κώστα Καμπουρόπουλου στο Ίδρυμα Τσιχριτζή

Ο ζωγράφος Κώστας Καμπουρόπουλος εγκαινιάζει την έκθεση ζωγραφικής του με τον τίτλο ΑΙΩΡΗΣΕΙΣ στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, στην Κηφισιά (Κασσαβέτη 18,τηλ.210 8019975) την 20η Ιανουαρίου 2016 ,ώρα 19.00. Ο καταξιωμένος ζωγράφος έργα του οποίου κοσμούν δημόσια κτήρια ,(Άρειος Πάγος, Αρσάκειο Μέγαρο, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών ,Βουλή των Ελλήνων κ.ά.) αναφέρει για την εκτιθέμενη (μερικά) ενότητα έργων του τα εξής:

? τίτλος «Α?ωρήσεις» ?ς χαρακτηριστικό στοιχε?ο τ?ς ζωγραφικ?ς μου ?ναφέρεται στ? βιβλίο μου μ? τίτλο «Γι? τ? Ζωγραφική» που ?κδόθηκε ?πό τ?ν ?κδοτική ?ταιρεία «ΠΑΠΥΡΟΣ» τό 2013. .Ε?δικώτερα στ? δέκατη σελίδα το? βιβλίου ?πιχειρ?ντας ν? περιγράψω τ? σημασία τ?ν α?ωρήσεων στ?ς ζωγραφικές μου συνθέσεις,παρατηρ?:

«Τ? σχέδιο, προσδιοριζόμενο ?ς περίγραμμα τ?ν ?πεικονιζόμενων στοιχείων, λείπει ?ντελώς ?πό τα ?ργα μου. Το σχέδιο δεν χαράσσεται. Προκύπτει .Και προκύπτει μέσα ?πό τ? χρ?μα. Α?τή ? δι? το? χρώματος σχεδίαση ?λλοτε ε?ναι (σπανίως) λεπτομερειακή κα? ?λλοτε (συνηθέστατα) ?λλειπτική , προκαλ?ντας τ?ν παρατηρητή ν? συμπληρώσ? ?τι λείπει μ? ?τι θεωρε? α?τός ?τι ταιριάζει στ? σύνθεση. Μ? ?λλα λόγια καλε?ται ? θεώμενος ν? συμπληρώση τ? έργο. Ο? ε?θε?ες ,?ταν περικλεί-ουν ? βασίζουν πρόσωπα κα? ?ντικείμενα, ?ποτε ?πάρχουν, ε?ναι ?χνές κα? ?διόρατες .?τσι   τ? θέματα σχεδόν α?ωρο?νται.   Στ? σημε?ο αύτό ?φείλω νά ?ναφερθώ, ειδικώτερα ?ς πρ?ς τ?ν α?ώρηση τ?ν αφηγουμένων , στ?ν ?πίδραση ?πάνω μου τ?ν α?ωρούμενων σκην?ν το? ?ψιμου κλασσικισμού, τ?ς σχολ?ς τ?ν Τιέπολο κα? Γκοντόλφι (Giovanni Batista Tiepolo, Gaetano Gondolfi) χωρίς βέβαια τ? ?ξέχον διακοσμητικό στοιχε?ο, τ? ?ποίο βλέπω ν? ταιριάζ? στ?ν ?ποχή τ?ς τούρτας μ? τ? ?γγελάκια (Ροκκοκό) ?λλά που δ?ν συνάδει στ? σημερινή α?σθητική .Ο? α?ωρήσεις αυτές , ?κτός τ?ν ?λλων, ε?ναι τ? σκηνικό μέσα στ? ?ποίο πλάθεται τ? ?νειρο. ? γείωση το? ?νείρου δ?ν μπορε? ν? γίν? σ? στέρεα σανίδια ?λλά σ? νεφέλες, ?λλοτε λαμπερές κα? ?λλοτε σκοτεινές, σ?ν α?τές το? ?πνου .»      

                       

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2016 και κατά τις ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος.