Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, 21:34

-A +A

Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας - Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, 21:34
Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας - Στη Βουλή το νομοσχέδιο
-A +A

Θεσμοθέτηση εθνικής αρχής διαφάνειας, μετατροπή του υπουργικού συμβουλίου σε όργανο που θα παράγει επιχειρησιακό κυβερνητικό σχέδιο, παρακολούθηση του έργου από κεντρική δομή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ρυθμίσεις για την αποκομματικοποίηση του κράτους μέσω της επιλογής υπηρεσιακών γενικών γραμματέων και την καθιέρωση ασυμβίβαστου για υπουργούς και στελέχη περιλαμβάνει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πρόκειται για το πρώτο νομοσχέδιο τη νέας κυβέρνησης που αφορά στο επιτελικό κράτος και το οποίο συγκεντρώνει διάσπαρτες διατάξεις των τελευταίων 40 ετών για την οργάνωση της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό το νομοσχέδιο δημιουργεί νέους θεσμούς με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και τη βελτίωση της επαφής τους με το κράτος, ενώ συνολικά αλλάζει το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας αρχής γενομένης από το ίδιος το υπουργικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα είναι πλέον ένα συλλογικό όργανο που θα νομιμοποιεί ειλημμένες αποφάσεις. Θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την παραγωγή επιχειρησιακών κυβερνητικών σχεδίων τα οποία θα εφαρμόζουν τα αρμόδια υπουργεία.

Με το ίδιο νομοσχέδιο θεσμοθετείται Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε αυτή θα ενσωματωθούν οι δομές ελέγχου όπως:

- Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,

- Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,

- Οι Επιθεωρητές Υγείας και οι Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων.

Ακόμη δημιουργείται κεντρική δομή της Προεδρίας της Κυβέρνησης για την παρακολούθηση της πορείας του Κυβερνητικού έργου. Σε αυτό εντάσσεται το ηλεκτρονικό σύστημα “Μαζί”, που είχε παρουσιάσει ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης. Πρόκειται για το σύστημα που θα επιτρέπει την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούν οι πολλαπλές συναρμοδιότητες και καθιστά εφικτή την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων ως προς την πορεία των κυβερνητικών δράσεων.

Αξιοσημείωτη είναι η ρύθμιση που προβλέπει την δημιουργία Επιτροπών Εργασίας. Οι επιτροπές αυτές θα έχουν το ρόλο της προετοιμασίας των θεμάτων της ατζέντας που πριν φθάσουν σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου.

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει και θέματα όπως η κακονομία και η πολυνομία. Κινείται σε δύο επίπεδα που προβλέπουν- ένα γενναίο πρόγραμμα απλοποίησης και κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και για τη μελλοντική νομοθεσία, με την εισαγωγή ενός πλέγματος κανόνων καλής νομοθέτησης, που θα ελέγχουν τη μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτη παραγωγή νόμων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την καταπολέμηση της κομματικοποίησης στο δημόσιο. Η κυβέρνηση δείχνει εμπιστοσύνη στη διοίκηση και καθιερώνει υπηρεσιακό γενικό γραμματέα σε κάθε υπουργείο που θα επιλέγεται αποκλειστικά με διαδικασίες ΑΣΕΠ, χωρίς καμία εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας.

Μάλιστα θα προέρχεται από τα στελέχη του δημοσίου τομέα, και θα διαχειρίζεται όλες τις δαπάνες και το προσωπικό του υπουργείου, ενώ θα έχει και τον συντονισμό των δημοσίων πολιτικών.

Σε ότι αφορά την γραφειοκρατία προβλέπεται ο περιορισμός με την έκδοση όλων των ατομικών διοικητικών πράξεων από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή. Ετσι απαιτούνται λιγότερες υπογραφές και λιγότερος χρόνος.

Τέλος εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κανόνες αμεροληψίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης - Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γραμματείς και Διοικητές ΔΕΚΟ - με κωλύματα και ασυμβίβαστα που αφορούν όχι μόνο την περίοδο που κάποιος υπηρετεί σε δημόσια θέση αλλά και μετά την αποχώρησή του.

Αποκομματικοποίηση

Υπολογίζεται ότι με τη μείωση των θέσεων γενικών γραμματέων που επιφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο προκαλείται εξοικονόμηση 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως. Επίσης στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης, διατηρούνται οι γενικοί διευθυντές που τοποθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά τις Ειδικές Γραμματείες ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, επίσης στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης και της εμπιστοσύνης στους δημόσιους υπαλλήλους, καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα και την ευθύνη/αρμοδιότητα αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα