ΣΥΡΙΖΑ: Ψηφοδέλτια με κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση

ΣΥΡΙΖΑ: Ψηφοδέλτια με κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση

Πράξη κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την προαναγγελία του σχετικά με το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, επιβεβαιώνοντας ότι επιχειρεί να δεσμεύσει την επόμενη Βουλή.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, εκτός του τίτλου του αναθεωρητέου άρθρου περιλαμβάνεται και το περιεχόμενο.

Δείτε τα ψηφοδέλτια:

ψηφοδελτίο

ψηφοδέλτια

ψηφοδελτια

ψηφοδελτια

ψηφοδέλτια