Στο στόχαστρο της ΕΕ τα "κρησφύγετα" του ISIS στο διαδίκτυο

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016, 21:53 - Τελευταία ενημέρωση: 00:09
-A +A
Στο στόχαστρο της ΕΕ τα

Τη συνεργασία με εταιρείες πληροφορικής, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας και την "ανάγνωση" του κώδικα συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, αποφάσισαν μεταξύ άλλων οι 28 υπουργοί Εσωτερικών που συνεδρίασαν σήμερα εκτάκτως στις Βρυξέλλες, στον απόηχο των χθεσινών τρομοκρατικών χτυπημάτων.

Παράλληλα αποφασίστηκε η διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση απειλών αλλά και τη σύσταση ειδικής αντιτρομοκρατικής ομάδας που θα βασιστεί στις δυνατότητες επιβολής του νόμου της Europol.

Αναλυτικά το κείμενο των συμπερασμάτων έχει ως εξής:

Εκφράζουμε το σοκ μας για επιθέσεις στις Βρυξέλλες, στις 22 Μαρτίου 2016. Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτές τις φρικτές τρομοκρατικές ενέργειες, τις οποίες καταδικάζουμε έντονα.

Εκφράζουμε τη βαθύτατη συμπάθεια και τα συλλυπητήριά μας στα θύματα των επιθέσεων αυτών, τις οικογένειες και τους φίλους τους. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη στο Βέλγιο, του λαού της και την πόλη των Βρυξελλών ειδικότερα. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι στον κοινό μας αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Όπως δήλωσαν οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων και οι ηγέτες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αυτό είναι μια επίθεση στην ανοιχτή, δημοκρατική κοινωνία μας. Θα διατηρήσει τις αξίες μας και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Σήμερα, ακούσαμε από τις βελγικές αρχές τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτή την κρίση και συζήτησαν τι πρέπει να «μάθουμε» από επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε τρομοκρατικές επιθέσεις και την υποστήριξη δικτύων.

Υπό το φως αυτών των γεγονότων, και αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ για να ενισχύσει τη συλλογική ικανότητά μας να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, οι Υπουργοί είναι πεπεισμένοι για την ανάγκη:

1. Να οικοδομήσουμε περαιτέρω τις συνδυασμένες εθνικές προσπάθειες να διερευνήσουμε,  σε μορφή κατ’ επείγοντος, τα δίκτυα που εμπλέκονται στις επιθέσεις του Παρισιού και των Βρυξελλών και άλλα παρόμοια δίκτυα.

2. Να εγκρίνουμε την οδηγία PNR τον Απρίλιο του 2016 και να εφαρμοστεί επειγόντως, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι μονάδες πληροφόρησης επιβατών (UIP) θα  ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους το συντομότερο δυνατόν.

3. Να συνεχίσουμε τις εργασίες με αποφασιστικό τρόπο: ταχεία ολοκλήρωση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συστηματικοί  έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων, με την επέκταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου ( ECRIS) στους υπηκόους τρίτων χωρών, εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,  καταπολέμηση της απάτης εγγράφων και την πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών και την περαιτέρω συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και των χωρών της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Δυτικών Βαλκανίων.

4. Διαμοιρασμός πληροφοριών με τις αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών, κατά περίπτωση, ούτως ώστε οι αξιολογήσεις του κινδύνου να μπορούν να διεξαχθούν με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και την άμβλυνση των μέτρων που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες για πιθανές απειλές για τη μεταφορά.

5. Να αυξηθεί εκτάκτως η συστηματική ροή, χρήση και διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων σε τομείς όπως η ασφάλεια, τα ταξίδια και η μετανάστευση κάνοντας χρήση των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ παράλληλα υπάρχουν “δίχτυα” προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιόπιστη επαλήθευση της ταυτότητας ενός ατόμου. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ένα σχέδιο για τα έξυπνα σύνορα και τη διαλειτουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες για την ανάπτυξη ενός ευρύτατου αυτοματοποιημένου ευρωπαϊκού συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα ενσωματωθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ, η Προεδρία, η Επιτροπή, σχετικές υπηρεσίες και εμπειρογνώμονες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν από τον Ιούνιο του 2016 συγκεκριμένα αποτελέσματα, ιδίως για τη βελτίωση της συλλογής, του ελέγχου και της σύνδεσης των πληροφοριών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

6. Nα βρούμε τρόπους, ως ζήτημα προτεραιότητας, ώστε να εξασφαλίσουμε και να αποκτήσουμε πιο γρήγορα και αποτελεσματικά την ψηφιακές αποδείξεις με την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και με τους φορείς παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό έδαφος, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωση με την νομοθεσία της ΕΕ και τα και να επιτυγχάνονται άμεσες επαφές με τις αρχές επιβολής του νόμου. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο θα προσδιορίσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του σύνθετου θέματος.

7.  Να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης, ιδίως με τη βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης των σημείων της ριζοσπαστικοποίησης σε τοπικό επίπεδο και με την αντιμετώπιση της ρητορικής της Daesh κυρίως μέσω στρατηγικών επικοινωνίας και την ανάπτυξη ισχυρών προγραμμάτων αποκατάστασης.

 Το Δίκτυο Στρατηγικής Επικοινωνίας και το Δίκτυο Ενημέρωσης Ριζοσπαστικοποίησης θα ενισχύσουν περαιτέρω την υποστήριξή τους προς τους επαγγελματίες, κοινωνία των πολιτών και των κρατών μελών στον τομέα αυτό.

Η Επιτροπή θα εντείνει τις εργασίες με εταιρείες πληροφορικής, ιδίως στο φόρουμ του Διαδικτύου στην ΕΕ, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας και να αναπτύξουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016, κώδικα συμπεριφοράς κατά της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

8. Υποστηρίζουμε πλήρως το έργο της αντι-τρομοκρατικής Ομάδας Counter (CTG), ιδίως με την περαιτέρω επιτάχυνση της δημιουργίας μιας ειδικής πλατφόρμας σε πραγματικό χρόνο, με πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών.

9.  Πιο τακτική συνεννόηση ομάδων ερευνών, οι οποίες έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά τους μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, για να συντονίσουν τις έρευνες και τη συλλογή και την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων.

10. Να συσταθεί μια κοινή ομάδα των ειδικών εθνικών αντιτρομοκρατικών  για τη στήριξη των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών για τη διερεύνηση των ευρύτερων ευρωπαϊκών και διεθνών διαστάσεων της τρέχουσας τρομοκρατικής απειλής, με την οποία τα κράτη μέλη καλούνται ως δεύτεροι εμπειρογνώμονες.

 Αυτή η ομάδα θα βασιστεί στις δυνατότητες επιβολής του νόμου της Europol, να παρακολουθούν την απειλή από ξένους μαχητές, τις ροές της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των παράνομων πυροβόλων όπλων, και σε απευθείας σύνδεση προπαγάνδα.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή 29/11/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα