Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019, 18:12
-A +A
Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάληψη κοινών δράσεων, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών στις επιχειρήσεις, υπέγραψαν σήμερα ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς και ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση, το μνημόνιο προβλέπει τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας και διαύλου ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, για την υλοποίηση και ανατροφοδότηση των δράσεων απλούστευσης σε επιμέρους πεδία πολιτικών.

Με την επιπλέον θεσμοθέτηση και επικείμενη εγκαθίδρυση του μηχανισμού του Παρατηρητηρίου για την Γραφειοκρατία, η συμφωνία προβλέπει διασύνδεση και συνεργασία, σε επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων και πληροφορίας με το Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί διμερής ομάδα εργασίας η οποία θα καταγράφει, θα συστηματοποιεί και θα αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις επί των απλουστεύσεων διαδικασιών, τη μείωση των διοικητικών βαρών και την αναβάθμιση του κανονιστικού πλαισίου, με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση στρατηγικών παραγωγικών επενδύσεων.

 

 

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα