Αλλαγές σε νηολόγια, ναυτική εκπαίδευση και νησιωτική πολιτική

Αλλαγές σε νηολόγια, ναυτική εκπαίδευση και νησιωτική πολιτική

Του Αλέξανδρου Διαμάντη

Τις προτεραιότητες του Υπουργείο Ναυτιλίας εξήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός, Γιάννης Πλακιωτάκης. Συγκεκριμένα, μίλησε για αλλαγή στο κομμάτι των νηολογίων, αλλαγές στη ναυτική εκπαίδευση, αναβάθμιση των Λιμανιών, αναδιάρθρωση στο μητρώο πλοίων και αναβάθμιση της νησιωτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι η ουσιαστική αναβάθμισή του τα θέματα της απλοποίησης και ψηφιοποίησης των νηολογίων θα είναι ζητήμα άμεσης προτεραιότητας. Καθώς επίσης και η βελτίωση των όρων απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών και η αναβάθμισης ναυτικής εκπαίδευσης.

«Άμεσα προχωρούμε στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση εισάγοντας νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία στο σύνολο της. Αντιμετωπίζουμε ολιστικά τα ζητήματα της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, Κεντρικός στόχος της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι μια νέα αρχιτεκτονική του συστήματος εκπαίδευσης της Ελλάδας, όπου θα υλοποιηθεί παράλληλα με την εφαρμογή ενός νέου πλαισίου της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης.

Σε ότι αφορά τα Λιμάνια ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εξελιχθούν σε ατμομηχανές της οικονομίας. Προς τούτο σημείωσε ότι απαιτείται άμεσα αλλαγή πλεύσης στη λιμενική πολιτική, μέσω της επικαιροποίησης της εθνικής στρατηγικής λιμένων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, στα δέκα μεγάλα της χώρας θα «προχωρήσουμε σε αξιολόγηση, μελέτες βιωσιμότητας σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ. Επίσης, θα προχωρήσουν τα αναπτυξιακά σχέδια σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ενώ θα εξορθολογιστούν οι φορείς που ασχολούνται με τα Λιμάνια. Την ίδια ώρα θα αναδιαρθρωθούν τα μητρώα των πλοίων ενώ δεν πρόκειται να να χαθεί ούτε ένα ευρώ για το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Λιμενικού.

Τέλος, σχετικά με τη νησιωτική πολιτική ο κ. Πλακιωτάκης ανέλυσε το τρίπτυχο που θα εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση: Θαλάσσια οικονομία , γαλάζια ανάπτυξη, νησιωτικότητα. Υπό αυτό το πλαίσιο θα καταρτιστεί μια εθνική στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη, θα επεκταθεί ρήτρας νησιωτικότητα ενώ θα δοθούν Κίνητρα για τη βελτίωση της νησιωτικής ανταγωνιστικότητας .