*Κυρ. Μητσοτάκης: Σήμερα κάνουμε μία αρχή αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας