*Κυρ. Μητσοτάκης: Οι δικοί μας «αρμοί» είναι η ελευθερία και το Κράτος Δικαίου