*Κυρ. Μητσοτάκης: Η Σούδα αναδεικνύεται ως το πλέον στρατηγικό σημείο της ευρύτερης περιοχής