8ος χρόνος, ημέρα 2396η
Τρίτη, 24 Μαΐου 2022

Προεκλογικό δώρο: Άμεσα και χωρίς έλεγχο επιστροφές φόρου έως 10.000 ευρώ

Προεκλογικό δώρο: Άμεσα και χωρίς έλεγχο επιστροφές φόρου έως 10.000 ευρώ

Εγκύκλιο προς τις εφορίες κοινοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που περιλαμβάνει τις διατάξεις πρόσφατου νόμου με τις οποίες ξεμπλοκάρουν και πραγματοποιούνται άμεσα και χωρίς έλεγχο εκκρεμείς επιστροφές φόρου για ποσά έως 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διάταξη θα επιστρέφονται άμεσα, με τη δημοσίευση του νόμου, ποσά φόρων εισοδήματος νομικών προσώπων και ΦΠΑ φυσικών και νομικών προσώπων εφόσον το αιτηθέν ποσό επιστροφής ανέρχεται σε έως 10.000 ευρώ.

Εκκρεμείς θεωρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έως 10.000 ευρώ αφορούν το 90% των εκκρεμών περιπτώσεων.