7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Ξεπέρασε το 1% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομόλογου

Ξεπέρασε το 1% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομόλογου


  Η απόδοση του ελληνικού ομολόγου επέστρεψε στα επίπεδα του Ιουλίου 2020, ακολουθώντας την τάση που επικρατεί σε όλες σχεδόν τις αγορές κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης. Ωστόσο, ο πιέσεις ήταν μεγαλύτερες. σε χώρες με χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεσή ενισχυμένης εποπτείας προειδοποιεί ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάσχεση του κύματος της πανδημίας σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά μέτρα για την ανακούφιση όσων πλήττονται που έχει λάβει η Κυβέρνηση, εγκυμονούν σοβαρούς δημοσιονομικούς κινδύνους.  
 H άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η  επικεφαλής της ΕΚΤ Κρ. Λαγκάρντ αναφέρθηκε στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων,  υποστηρίζοντας «ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την προσφάτως σημειωθείσα αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων». 
Όπως εξήγησε η ίδια το κόστος δανεισμού του Δημοσίου αλλά και γενικότερα τα επιτόκια της διατραπεζικής (swap) αποτελούν κρίσιμους «ιμάντες» για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. 
Είναι ενδεικτικό ότι οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν δραστικά στη δευτερογενή αγορά μετά τις παραπάνω δηλώσεις. 
   Όσον αφορά στις αποδόσεις των υπολοίπων ομολόγων του 5ετούς αυξήθηκε στο 0,2% και του 15ετούς στο 1,3%.