Ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας - Όροι και προϋποθέσεις

Ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας - Όροι και προϋποθέσεις

Με στόχο τη χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που επλήγησαν από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, από το τραπεζικό σύστημα, τέθηκε σε λειτουργία το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων. Ποιο είναι οι όροι και τα κριτήρια και ποια η διαδικασία για την υπαγωγή των επιχειρήσεων.

Όπως γνωστοποίησε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να επισκεφθούν την Τράπεζα της αρεσκείας τους και να κάνουν αίτηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να μπορούν να λάβουν δάνειο έως 80% εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Το διαθέσιμο κεφάλαιο έχει προσδιοριστεί στο 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), θα διαθέσει 7 δισ. ευρώ για δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που καταθέσουν φάκελο με συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα, δηλαδή πως θα χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους. Μετά τον έλεγχο του φακέλου θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των όρων της σύμβασης και θα ακολουθήσει η υπογραφή της 

Η εγγύηση θα αφορά νέα δάνεια(όχι αναχρηματοδότηση υφιστάμενων) που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, με διάρκεια έως 5 έτη. Θα καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Όροι χρηματοδότησης 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης,θα υπάρχει πλαφόν στο ύψος του ποσού δανείου που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με κρατικές εγγυήσεις ήτοι: 

- Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019. (Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή

-Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

- Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.

- Επιπλέον της Εγγύησης, παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια 250.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν  εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Αντίθετα, εξαιρούνται της εγγυημένης δανειοδότησης, οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Επίσης, εξαιρούνται από την χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ)  και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Να σημειωθεί ότι οι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής: Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank και οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εδώ