8ος χρόνος, ημέρα 2280η
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για τους 60+: Ποιοι εξαιρούνται, ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμο 50 ευρώ

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για τους 60+: Ποιοι εξαιρούνται, ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμο 50 ευρώ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους πολίτες που είναι άνω των 60 ετών.

Όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 1961 πρέπει να έχουν λάβει πρώτη μοναδική έως και 16η Ιανουαρίου 2022 και η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προβλεπόμενο χρόνο.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την υποχρεωτικότητα εξαιρούνται (α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από και (β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν διενέργεια του εμβολίου.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση που δεν εμβολιαστούν όσοι πλέον υποχρεούνται, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Σε περίπτωση διενέργειας πρώτης έως και τη δεκάτη ημέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για το μήνα αυτό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ

Ειδικά για τον μήνα Ιανουάριο 2022, για παραβίαση υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Οι κυρώσεις παρούσας αίρονται από πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από πραγματοποίηση πρώτης δόσης.

Ολόκληρη η τροπολογία: