ΥΠΕΝ: Απομακρύνονται οι μπλε κάδοι γύρω από νοσοκομεία - κλινικές

ΥΠΕΝ: Απομακρύνονται οι μπλε κάδοι γύρω από νοσοκομεία - κλινικές

Μέτρα για τους μπλε κάδους γύρω από νοσοκομεία και κλινικές παίρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντας και Ενέργειας αφού παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες ότι σε ορισμένα νοσοκομεία δεν γίνεται ορθή χρήση των κάδων της ανακύκλωσης.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, υπάρχουν αναφορές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγουν σε αυτούς τους κάδους ιατρικά απόβλητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 στους εργαζομένους των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα απόβλητα αυτά.

Για αυτό τον λόγο το ΥΠΕΝ αποφάσισε την άμεση απομάκρυνση των μπλε κάδων που βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία και κλινικές.

«Κατά αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων που προκύπτουν από υγειονομικές μονάδες θα οδηγούνται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)», τονίζει το Υπουργείο.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας, με παράλληλη τροποποίηση των δρομολογίων αποκομιδής των μπλε κάδων, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία της ανακύκλωσης στη χώρα, εξασφαλίζοντας την προστασία όλων των εμπλεκομένων σε αυτή».