7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Υπ. Πολιτισμού: Έχει διαγραφεί από το μητρώο Πολιτιστικών Φορέων το σωματείο «Μακεδονικής Γλώσσας»

Υπ. Πολιτισμού: Έχει διαγραφεί από το μητρώο Πολιτιστικών Φορέων το σωματείο «Μακεδονικής Γλώσσας»

Απάντηση στα δημοσιεύματα ότι το Σωματείο «Μακεδονικής Γλώσσας» εντάχθηκε στο μητρώο του υπουργείου Πολιτισμού έδωσε το αρμόδιο υπουργείο, αναφέροντας ότι το εν λόγω σωματείο διαγράφτηκε όταν διαπιστώθηκε ότι έχει απασχολήσει επανειλημμένως την ελληνική δικαιοσύνη, ενώ σημειώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση.

Αναλυτικότερα, με ανακοίνωσή του αναφέρει: 

«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει πως η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας» με αριθμό καταχώρησης 5/2018 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Έδεσσας, έχει διαγραφεί από το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς διαπιστώθηκε ότι ο εμφανιζόμενος ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω ΑΜΚΕ φέρεται να έχει απασχολήσει επανειλημμένως την ελληνική δικαιοσύνη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα συμπερίληψής του στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Σημειώνεται πως η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, αποτελεί διαδικασία που υλοποιείται αποκλειστικά σε υπηρεσιακό επίπεδο με την προσκόμιση σχετικών τυπικών δικαιολογητικών. Από μόνη της, η εγγραφή δεν συνιστά αναγνώριση οποιασδήποτε ιδιότητας, ούτε παρέχει οποιοδήποτε απολύτως προνόμιο, ούτε οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγγραφή τους για οποιοδήποτε σκοπό, πέραν της δυνατότητας υποβολής αίτησης επιχορήγησης από το ΥΠ.ΠΟ.Α σε μελλοντικό χρόνο και μέσω ειδικής διαδικασίας αξιολόγησης κάθε φορά.

Διευκρινίζεται τέλος πως ο εν λόγω φορέας δεν έχει υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση, ούτε έχει λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».