Υπ. Παιδείας: Οδηγίες για τηλεκπαίδευση στα Γυμνάσια και της ενισχυτικής διδασκαλίας

Υπ. Παιδείας: Οδηγίες για τηλεκπαίδευση στα Γυμνάσια και της ενισχυτικής διδασκαλίας

Οδηγίες για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο περιλαμβάνονται τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά εξέδωσε το υπουργείο Υγείας προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει παράλληλα ότι «σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α ́ της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β? 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης».