Υπ. Ανάπτυξης: 253 έλεγχοι και πρόστιμα ύψους 58.200 ευρώ σε επτά μέρες

Υπ. Ανάπτυξης: 253 έλεγχοι και πρόστιμα ύψους 58.200 ευρώ σε επτά μέρες

Κατά το χρονικό διάστημα από 13 Ιουλίου έως και 19 του μηνός πραγματοποιήθηκαν συνολικά 253 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 47 παραβάσεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 58.200 ευρώ και κατασχέθηκαν 3.436 τεμάχια απομιμητικών ειδών και 1.400 απομιμητικές ετικέτες.

Αναλυτικότερα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας:

Κατά το χρονικό διάστημα από 13.07.2020 έως και 19.07.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 253 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 47 παραβάσεις.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών αρχών, έλεγχοι έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 58.200€ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017).

Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 3.436 τεμάχια απομιμητικών ειδών και ειδών παραεμπορίου και 1.400 απομιμητικές ετικέτες/ σήματα με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.