ΥΕΘΑ: Οι προτάσεις για την προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΥΕΘΑ: Οι προτάσεις για την προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τις προτάσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς το καθ' ύλην αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, γνωστοποίησε ο υπουργός Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή.

Όπως τόνισε στην απάντηση του το Υ.ΕΘ.Α, για την ορθή εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 τουν.4609/2019 (Α΄67), αναφορικά με την προσμέτρηση στο διπλάσιο του υπόψη χρόνου υπηρεσίας για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν υπηρετήσει σε μονάδες ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, συνεχίζει απρόσκοπτα να συνεργάζεται με το ΥΠ.Ε.Κ.Υ, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση προς όφελος του προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, και προς την κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος, το Υ.ΕΘ.Α, έχει, ήδη, αποστείλει την (γ) σχετική στο καθ' ύλην αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία προτείνεται:

- Η εν λόγω 5ετία να προσμετράται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ή τριπλάσιο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210),

- Το δικαίωμα αναγνώρισης να ανατρέχει σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας των δικαιούχων και ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους, ήτοι πριν ή μετά την 30η Σεπτεμβρίου 1990,

- Για την καταβολή των εισφορών αναγνώρισης όπως τυγχάνουν πλήρους  εφαρμογής οι κατευθυντήριες οδηγίες των (α) και (β) σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Κ.Α. και

 -Δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου να χορηγείται και σε στελέχη που τελούν ήδη σε αποστρατεία.