ΤτΕ: Πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα 2,6 δισ. το α' τετράμηνο

ΤτΕ: Πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα 2,6 δισ. το α' τετράμηνο

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 6.014 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, έναντι ελλείμματος 1.138 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το δε πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 2.619 εκατ. ευρώ το α' τετράμηνο του έτους.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 13.062 εκατ. ευρώ, έναντι 14.626 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 18.139 εκατ. ευρώ, από 16.565 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019.