7ος χρόνος, ημέρα 2179η
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Τσιάρας: Ο θεσμός της «πιλοτικής δίκης» στον Άρειο Πάγο θα είναι υπέρ των αδύναμων οικονομικά πολιτών

Τσιάρας: Ο θεσμός της «πιλοτικής δίκης» στον Άρειο Πάγο θα είναι υπέρ των αδύναμων οικονομικά πολιτών

Μεταρρύθμιση υπέρ των αδύναμων πολιτών χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, την εισαγωγή του θεσμού της πιλοτικής δίκης στον 'Αρειο Πάγο, απαντώντας στις επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι η εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στα πολιτικά δικαστήρια κινείται υπέρ των τραπεζών, των επιχειρηματικών συμφερόντων και των funds.

«Δεν καταλαβαίνετε ότι η πιλοτική δίκη είναι υπέρ των αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας; Θέλουν οι αδύναμοι οικονομικά συμπολίτες μας να ταλαιπωρούνται σε μια αέναη δικαστική διαδικασία, με στάδια για τα οποία καλούνται, κάθε φορά, να έχουν τη δική τους οικονομική συνεισφορά ή θέλουν να λύνονται τα θέματα και τα ζητήματα τους στο ανώτατο δυνατό επίπεδο το συντομότερο δυνατό; Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία, εγώ σας καλώ να σκεφτείτε», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, του νομοσχεδίου «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

«Ανοίγουμε παράθυρο στο μέλλον»

«Με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, κλείνουμε τους λογαριασμούς μας με το χθες, αίρουμε στρεβλώσεις στην πολιτική δικαιοσύνη, διορθώνουμε αστοχίες του ν. 4235/2015, ενός κατά κοινή ομολογία, καλού νομοθετήματος, και λύνουμε προβλήματα που καθυστερούν την απονομή δικαίου και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους πολίτες», είπε ο υπουργός γενικότερα για το νομοσχέδιο και πρόσθεσε: «Με το νομοσχέδιο ανοίγουμε ένα παράθυρο στο μέλλον. Εισάγουμε καινοτομίες, θεσπίζουμε νέους, ισχυρούς και δοκιμασμένους θεσμούς που μπορούν να βελτιώσουν τους ρυθμούς απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης. Υλοποιούμε στην πράξη τη μετάβαση του συστήματος απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης στη λεγόμενη ψηφιακή εποχή».

Ειδικότερα δε για την προσπάθεια ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «είναι τεράστια» και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια αυτή επιβεβαιώθηκε και με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει ισχυρά τη θέση της στην ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, με βάση, τουλάχιστον, την τελευταία αξιολόγηση.

Ο κ. Τσιάρας είπε για τις επιμέρους ρυθμίσεις, ότι επιλύονται διαδικαστικά προβλήματα στις συνθέσεις των δικαστηρίων, αυξάνονται οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος τόσο στους διαδίκους όσο και στους δικηγόρους. Επίσης απλοποιείται και διασαφηνίζεται η διαδικασία εισαγωγής και συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο, εκλογικεύονται οι αναγκαστικές προθεσμίες για την έκδοση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων και εισάγονται νέες ρυθμίσεις για την προσαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην πάγια νομολογία, όπως διαμορφώθηκε από τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου.

Παράλληλα όμως, όπως επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης εισάγονται τομές, καθώς εισάγονται καινοτομίες με την πιλοτική δίκη που επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, για την καθιέρωση της πιλοτικής δίκης ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι υλοποιείται η δέσμευση που ανέλαβε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και επεκτείνεται και στην πολιτική δικαιοσύνη «ένας επιτυχημένος θεσμός που λειτουργεί ήδη από το 2010 στη Διοικητική Δικαιοσύνη, και συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της απονομής της».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε επίσης, ότι με το νομοσχέδιο θεσπίζεται μόνιμα η δυνατότητα λήψης ένορκων βεβαιώσεων, ενώπιον δικηγόρου, εισάγεται νέα απλοποιημένη και σύντομη διαδικασία για την επίλυση των μικροδιαφορών, με τη δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συλλογή αποδεικτικού υλικού κατά την προδικασία, η οποία αναμένεται να αποφορτίσει σημαντικά τα πολιτικά δικαστήρια από έγχαρτα αποδεικτικά μέσα. Προβλέπεται εξάλλου, η δυνατότητα της από κοινού δήλωσης των διαδίκων για την παράστασή τους στις δίκες της ειδικής διαδικασίας της εκούσιας στο δεύτερο βαθμό και στις συναινετικές προσημειώσεις. Επιπλέον, ρυθμίζεται ως υποχρέωση, η δυνατότητα του δικαστηρίου να επαναπροσδιορίσει οίκοθεν τις δίκες οι οποίες δεν εισάγονται προς συζήτηση συνεπεία ανωτέρας βίας.

Σε σχέση με την εισαγωγή των ψηφιακών εργαλείων, ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε ότι η ψηφιακή υπογραφή στα δικόγραφα εξομοιώνεται θεσμικά με τη φυσική υπογραφή, ενώ καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προσημείωσης και ανάκλησής της και για δήλωση τρίτου, ενώ για τη διευκόλυνση των δικηγόρων και διαδίκων προβλέπεται η δυνατότητα πρόσκλησης τους Γραμματείας του Δικαστηρίου για τη συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων τους δικογράφου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Αν και δεν αποτελεί ένα νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας ή μια ριζοσπαστική αναθεώρηση του ισχύοντος, μπορεί αυτό το σχέδιο, με την εφαρμογή του, να επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην αστική δίκη. Στη διαδικασία δηλαδή, που προσφεύγει η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας για να λύσει τις διαφορές που ανακύπτουν μέσα από την οικογενειακή, την κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Και γι' αυτό είναι κρίσιμη για μεγάλο αριθμό ανθρώπων η βελτίωση των όρων της λειτουργίας της», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, Ευστάθιος Κωνσταντινίδης.