Τροπολογία για χρήση κατασχεμένης αιθυλικής αλκοόλης σε αντισηπτικά

Τροπολογία για χρήση κατασχεμένης αιθυλικής αλκοόλης σε αντισηπτικά

Την παρασκευή αντισηπτικού με κατασχεμένη αιθυλική αλκοόλη προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού, παρέχεται η δυνατότητα η δημευθείσα και περιέλθουσα ως εκ τούτου στην κυριότητα του Δημοσίου καθώς και η κατασχεθείσα, ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, αιθυλική αλκοόλη να διατεθεί με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ δωρεάν, ελεύθερη από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, προς το Υπουργείο υγείας ή προς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που ενεργεί για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας, για το σκοπό της παρασκευής αντισηπτικών.

Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι οι εργασίες παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από το αναλογούντα ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ δαπανών της επιχείρησης.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης, προχωρά σε νομοθετική παρέμβαση με την οποία παρέχεται η δυνατότητα η ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που έχει δημευθεί ή κατασχεθεί, ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, να διατεθεί με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ δωρεάν, προς το Υπουργείο Υγείας, για τον σκοπό της παρασκευής αντισηπτικών, με βάση την έκθεση εξέτασης δείγματος που εκδίδεται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από τον αναλογούντα ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ενισχύθηκε ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 15 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού, και το Υπουργείο Οικονομικών είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για την πλήρη υποστήριξη του συστήματος δημόσιας υγείας.