Τροπολογία Αμυρά για την συνέχιση του «Μεγάλου Περίπατου»

Τροπολογία Αμυρά για την συνέχιση του «Μεγάλου Περίπατου»

Νομοθετική ρύθμιση φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον Μεγάλο Περίπατο λίγη ώρα μετά την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την τροπολογία που εισηγείται ο κ. Αμυράς «καθίσταται αναγκαία η παράταση της εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παρ. 7 του άρ. 65 του ν. 4688/2020 μέτρων και ιδίως της δημιουργίας προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινής δημιουργίας περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα χιλιόμετρα». Σύμφωνα, δε, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι αποφάσεις θα ισχύουν μέχρι την 28.02. 2021. Με βάση την πρόταση του κ. Αμυρά και εφόσον ψηφιστεί από την Ολομέλεια, θα δοθεί η δυνατότητα στο δήμο Αθηναίων να συνεχίσει ή ακόμα και να επεκτείνει τον Μεγάλο Περίπατο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας», η ισχύς της οποίας λήγει την 21η Νοεμβρίου 2020, «δεν ευρίσκει εξουσιοδοτικό έρεισμα» στις διατάξεις δυο σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί. Παράλληλα έκανε δεκτή την αίτηση Αθηναίου δικηγόρου που ζητούσε την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (παρατάθηκε η ισχύς της με νεώτερη υπουργική απόφαση έως 21 Νοεμβρίου 2020). Το δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση που προβλέπει την λήψη μέτρων για το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας», «δεν ευρίσκει εξουσιοδοτικό έρεισμα στις διατάξεις των ΠΝΠ τής 25.2.2020 και τής 20.3.2020, κατ' επίκληση των οποίων εξεδόθη, και πρέπει, ως εκ τούτου, να ακυρωθεί, όπως και η υ.α. 179/21.8.2020, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της».