8ος χρόνος, ημέρα 2484η
Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα δάνεια 6,2 δισ. ευρώ φέτος και 27 δισ. ευρώ στην 4ετία

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα δάνεια 6,2 δισ. ευρώ φέτος και 27 δισ. ευρώ στην 4ετία

Κεντρική θέση στη στρατηγική της τράπεζας Πειραιώς κατέχει η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών, τόσο φέτος όσο και σε βάθος τετραετίας. Η Τράπεζα υπολογίζει ότι θα εκταμιεύσει φέτος νέα δάνεια σε επιχειρήσεις ύψους 6,2 δισ. ευρώ και ήδη το πρώτο τρίμηνο εκταμίευσε νέα δάνεια 1,7 δισ. ευρώ. Τα παραπάνω ανέφερε μεταξύ άλλων, ο κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς, που μίλησε στο Liberal.

Ο κ. Βλαχόπουλος εντοπίζει, ότι ο σχεδιασμός πιστωτικής επέκτασης της Τράπεζας Πειραιώς, έχει αναπτυξιακή προοπτική για την ελληνική οικονομία, ενώ επισημαίνει την έμφαση που δίνεται σε κλάδους όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια, με προσέγγιση απόδοσης, προσαρμοσμένη για την ανάληψη κινδύνων.

Σε ποιους επιχειρηματικούς κλάδους δίνει έμφαση η Τράπεζα Πειραιώς

Σύμφωνα με τον κ. Βλαχόπουλο, «κεντρικός στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας Πειραιώς, που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2022, αποτελεί η δανειακή πιστωτική επέκταση κατά περίπου 7 δισ. ευρώ, για την περίοδο 2022-2025. Σήμερα, η τράπεζα διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο ανέρχεται σε 27,5 δισ. ευρώ και μέσω της δανειακής επέκτασης που έχει ανακοινωθεί, θα φθάσει στα περίπου 35 δισ. ευρώ, το 2025.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της πιστωτικής επέκτασης, είναι ότι η Τράπεζα στοχεύει να επικεντρωθεί στους πλέον υποσχόμενους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα, εξαγωγικό προσανατολισμό, ποιότητα και βιωσιμότητα. Υιοθετώντας προσέγγιση απόδοσης προσαρμοσμένη για την ανάληψη κινδύνων, οι τομείς στόχευσης θα είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια, οι οποίοι αναμένεται να αντλήσουν σχεδόν το ήμισυ των νέων επιχειρηματικών δανείων κατά την τετραετία 2022-2025».

Εκταμιεύσεις νέων δανείων 27 δισ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να εκταμιεύσει δάνεια 27 δισ. ευρώ, σε μία τετραετία. Πρακτικά, λέει ο κ. Βλαχόπουλος, «η Τράπεζα στοχεύει σε εκταμιεύσεις νέων δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, οι οποίες είναι 6,2 δισ. για φέτος και φθάνουν συνολικά τα 27 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί εκταμιεύσεις στη συνέχεια κατ’ έτος, 6,5, 6,9 και 7,4 δισ. το 2025.

Εκτιμάται μάλιστα, ότι άνω του 20% του ποσού των νέων επιχειρηματικών δανείων θα διοχετευθούν σε επενδύσεις εντός του πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αλλά και άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχοντας ήδη χορηγήσει δάνεια ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2022, η Τράπεζα Πειραιώς πορεύεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου που έχει θέσει για εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους €6,2 δισ. το 2022.»


Αύξηση της βιώσιμης τραπεζικής δραστηριότητας κατά 9 δισ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις που θα έχουν μακροχρόνια θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αναφέρει ο κ. Βλαχόπουλος, προσθέτοντας ότι σε ορίζοντα τετραετίας, στοχεύει να αυξήσει τη βιώσιμη τραπεζική της δραστηριότητα κατά περίπου 9 δισ. ευρώ.

«Σε μια περίοδο έντονων πιέσεων και αυξημένης αβεβαιότητας είναι σημαντικό οι ελληνικές επιχειρήσεις, με βασικό τους σύμμαχο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, να επιδείξουν για μια ακόμη φορά την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητα ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητά τους, χωρίς παράλληλα να αναστείλουν την επενδυτική τους δραστηριότητα», λέει ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς.

Δεν υπάρχουν μεγάλες πιέσεις από νέα «κόκκινα δάνεια»

Σύμφωνα με τον κ. Βλαχόπουλο, σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επενδύσεις πράσινου μετασχηματισμού, ψηφιακής μετάβασης και καινοτομίας είναι προτεραιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και «στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε θέσει τις βάσεις και τις προτεραιότητες σε αυτές τις κατευθύνσεις και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε, όχι μόνο παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα αλλά και παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα και τεχνογνωσία». Οι ενδείξεις ότι ο πόλεμος και η κρίση μπορεί να διαρκέσουν, απασχολούν και προβληματίζουν όλους. Η ανησυχία για το πιστωτικό σύστημα, είναι ότι το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων», από το οποίο οι ελληνικές Τράπεζες δεινοπάθησαν για να απαλλαγούν, ενδέχεται να επανέλθει. Για το θέμα αυτό, ο κ. Βλαχόπουλος αναφέρει ότι, «μέχρι σήμερα, η συμπεριφορά των δανειοληπτών, παρά τη δύσκολη συγκυρία, είναι ενθαρρυντική και δεν υπάρχουν σοβαρές πιέσεις στην εξυπηρέτηση των δανείων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων».