8ος χρόνος, ημέρα 2401η
Κυριακή, 29 Μαΐου 2022

Tράπεζα Πειραιώς: Γιατί προχώρησε στο mega deal εξαγοράς της Trastor

Tράπεζα Πειραιώς: Γιατί προχώρησε στο mega deal εξαγοράς της Trastor

Έκανε τη μεγάλη κίνηση η Τράπεζα Πειραιώς εξαγοράζοντας το ποσοστό της Wred στην Trastor και απέκτησε επιπλέον ποσοστό περίπου 52,07% και τον πλήρη έλεγχο της Trastor. Η φάση άνθισης στην οποία μπαίνει η ελληνική αγορά ακινήτων, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για real estate, ξενοδοχεία, logistics και εμπορικά κέντρα, κινούν τις Τράπεζες, προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των ακινήτων που διαθέτουν και των σχημάτων στα οποία ήδη συμμετέχουν. Και η Πειραιώς είχε τη δυνατότητα με συμμετοχή περίπου 44,8% στην Trastor και χτύπησε δυνατά την πόρτα της αγοράς.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Πειραιώς λαμβάνει υπόψη της και τα εξής:

  • Έχει ήδη τη βάση για ανάπτυξη στην αξιοποίηση ακινήτων, με δικά της ακίνητα και συμμετοχές και η βάση ενδέχεται να μεγαλώσει μέσω των κατασχέσεων, οι οποίες λόγω πανδημίας υστέρησαν σημαντικά.
  • -Τα ποσοστά αποδόσεων των κεφαλαίων μέσω ενοικίων, είναι εξαιρετικά, παρόλο που τα κεφάλαια είναι ακόμα μικρά, Καθώς .όμως η Τράπεζα Πειραιώς έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει το βασικό μέρος εξυγίανσης του ισολογισμού της, έχει τη δυνατότητα να κινηθεί παράλληλα με τα δάνεια που θα δώσει, για να ενισχύσει τα κέρδη της.
  • Επιπλέον, η αξία των ακινήτων, θα δώσει απτά περιουσιακά στοιχεία (tangible assets) και θα ενισχύσει τους δείκτες της Τράπεζας Πειραιώς και ασφαλώς και τους δείκτες όλων των Τραπεζών που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Σημειώνεται ότι η αξία των ακινήτων μόλις άρχισε να ανεβαίνει κι έχει επίσης υστερήσει σημαντικά έναντι όλων των ευρωπαϊκών χωρών, κάτι που είναι παράλογο δεδομένης της γεωγραφικής θέσης, του κλίματος και των προοπτικών της χώρας.

Επιπροσθέτως, το επενδυτικό ενδιαφέρον ξένων και εγχώριων επενδυτών αυξάνεται. Η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι η αξία των ελληνικών ακινήτων θα αυξηθεί και μάλιστα έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου, καθώς παραμένει περίπου 25% χαμηλότερα από τα επίπεδα τιμών του 2007, σύμφωνα με πολύ μεγάλη έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Τράπεζα Πειραιώς επένδυσε περίπου 100 εκατ. ευρώ, αλλά έχοντας ήδη σημαντικό μερίδιο στην εταιρία Trastor, βρέθηκε με ποσοστό περίπου 96,84% σε μία εταιρία που η κεφαλαιοποίησή της είναι κάτω από την πραγματική της αξία σε όρους NAV. Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το θέμα, αλλά η Τράπεζα Πειραιώς, δε φαίνεται πιθανό να αποσύρει την εταιρία από το ΧΑ. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μάλλον θα προχωρήσει σε placement για να αυξήσει τη διασπορά στην εισηγμένη.

Έχει τώρα τη δυνατότητα να κινηθεί δυναμικά σε έναν κλάδο με προοπτικές ανάπτυξης που θα της προσδώσουν αξία.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), κατέληξε σε συμφωνία με την WRED LLC («WRED»), συνδεδεμένη εταιρεία της Varde Partners, για την απόκτηση του ποσοστού της WRED, 52% περίπου, στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («Trastor”) (η «Συναλλαγή»).

Το συμφωνηθέν τίμημα της Συναλλαγής σε μετρητά θα ανέλθει σε περίπου €98εκατ. (€1,25 ανά μετοχή).

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Trastor συστάθηκε το 1999 και ήταν η πρώτη εταιρεία που έλαβε άδεια λειτουργίας ως Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα το 2003. Συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά ακινήτων σε όρους αξίας στοιχείων ενεργητικού (περίπου €0,3δισ.) και εσόδων από μισθώματα (περίπου €14εκατ.) κατά τη χρήση 2020. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Trastor είναι η WRED, η οποία κατέχει 52% περίπου των μετοχών της εταιρείας. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος με 45% συμμετοχή περίπου, ενώ το υπολειπόμενο 3% περίπου των μετοχών είναι ελεύθερης διασποράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Συναλλαγή ενισχύει τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για κινήσεις με θετική απόδοση κεφαλαίων και επιφέρει τα ακόλουθα βασικά οφέλη για την Τράπεζα:

  • άμεση ενίσχυση των πηγών εσόδων από προμήθειες, με προοπτικές περαιτέρω αύξησης,
  • αξιοποίηση της ευνοϊκής δυναμικής που γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στην ελληνική αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα στους υψηλής ανάπτυξης τομείς των γραφείων υψηλών προδιαγραφών και αποθηκών (logistics), όπου επικεντρώνεται κυρίως η Trastor,
  • ισχυροποίηση της επενδυτικής πρότασης της Πειραιώς με μία από τις πλέον αποτελεσματικές πλατφόρμες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση της Συναλλαγής επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, θα είναι πρακτικά ουδέτερη.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα ενεργοποιήσει τη διεξαγωγή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από την Τράπεζα για το υπολειπόμενο 3% περίπου των μετοχών της Trastor, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί εξαγορών.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε:

«Η Συναλλαγή θα ενισχύσει άμεσα τα έσοδά μας από προμήθειες και θα εμβαθύνει περαιτέρω την τεχνογνωσία μας γύρω από τη δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων. Η Trastor είναι μία από τις καλύτερες πλατφόρμες ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θα αποτελέσει επενδυτικό

εργαλείο για τον Όμιλο Πειραιώς στην αξιοποίηση της ισχυρής προοπτικής ανόδου που προσφέρει η ελληνική αγορά. Η συμφωνία αυτή δίνει ακόμα μια ώθηση αξίας για τους μετόχους μας, στην πορεία υλοποίησης του στόχου για τη δημιουργία της καλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα.»

Ο Tony Iannazzo, Senior Managing Director της Värde Partners δήλωσε:

«Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε αυξήσει σημαντικά το μέγεθος και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας, αποκτώντας με επιτυχία περισσότερα από 40 υψηλής ποιότητας ακίνητα, αποεπενδύοντας από μη βασικά ακίνητα και αναβαθμίζοντας υφιστάμενους χώρους. Είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία με την Πειραιώς αυτά τα χρόνια και πιστεύουμε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να κεφαλαιοποιήσει την οικονομική ανάκαμψη, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από την πανδημία».

Σχετικά με την Värde Partners

Η Värde Partners είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες εναλλακτικών επενδύσεων με παγκόσμια δραστηριότητα. Ιδρύθηκε το 1993 και έχει επενδύσει $85δισ. από την ίδρυσή της, ενώ διαχειρίζεται $14δισ. για λογαριασμό των επενδυτών της σε όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις της εταιρείας καλύπτουν εταιρικές και εμπορεύσιμες πιστώσεις, ακίνητα, στεγαστικά δάνεια, ιδιωτικά κεφάλαια και άμεσο δανεισμό. Η Värde έχει γραφεία στη Μιννεάπολη, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη, καθώς και σε άλλες πόλεις στην Ασία και την Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.varde.com.

Σχετικά με την Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι η πρώτη εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας που συστάθηκε στην Ελλάδα βάσει του Ν.2778/99 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (TRASTOR:GA). Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και μέσω της ενεργούς διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, αποφέρει ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους της. Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. διοικείται από μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία στην ελληνική αγορά ακινήτων.