7ος χρόνος, ημέρα 2158η
Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Τράπεζα Πειραιώς: Αίτηση υπαγωγής του Sunrise II στον «Ηρακλή»

Τράπεζα Πειραιώς: Αίτηση υπαγωγής του Sunrise II στον «Ηρακλή»

Αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Sunrise II στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής» υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

«Στην πορεία ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία «Sunrise II», συνολικής λογιστικής αξίας €2,6 δις, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε την 05.08.2021 αίτηση βάσει του ν.4649/2019 για την ένταξη της τιτλοποίησης αυτής στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙ»

Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα «Sunrise ΙΙ» υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας έως €1,2 δισ.»