7ος χρόνος, ημέρα 2230η
Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021

Τουρισμός για όλους tourism4all.gov.gr: Τελευταία ευκαιρία υποβολής αιτήσεων

Τουρισμός για όλους tourism4all.gov.gr: Τελευταία ευκαιρία υποβολής αιτήσεων
Φωτογραφία αρχείου
Eurokinissi

Τελευταία ευκαιρία σήμερα, Δευτέρα 12 Ιουλίου, για όσους πολίτες θέλουν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης διακοπών στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους www.tourism4all.gov.gr . Σήμερα, υποβολής αίτησης εχουν όλα τα ΑΦΜ. Δυνητικοί δικαιούχοι το προγράμματος είναι όλοι οι πολίτες που το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 16.000 ευρώ ή τις 28.000 ευρώ, σε περίπτωση οικογένειας, με προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων


Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατόπιν κλήρωσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας www.tourism4all.gov.gr.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι καταλυμάτων


Πώς να επιλέξετε κατάλυμα

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν το κατάλυμα που τους ενδιαφέρει και να κάνουν κράτηση είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email.

Τι ποσό δικαιούστε


Το ποσό που δικαιούνται όσοι διαθέτουν voucher εξαρτάται από την τιμή συνεργασίας που έχει δηλώσει το κατάλυμα στο οποίο θα κάνoyn κράτηση. Από 20.04.2021 υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές αξιοποίησης του e-voucher.

2 διανυκτερεύσεις Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο (ισχύει για όλους) ή

3 διανυκτερεύσεις Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο (ισχύει για όλους)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• Σε κατάλυμα με τιμή συνεργασίας έως 40€/το άτομο ανά διανυκτέρευση οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν 2 ή 3 διανυκτερεύσεις χωρίς συμμετοχή, επιδότηση από το Υπουργείο Τουρισμού σε ποσοστό 100%.
• Σε κατάλυμα με τιμή συνεργασίας 50€/το άτομο ανά διανυκτέρευση, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν 2 ή 3 διανυκτερεύσεις με συμμετοχή 10€/το άτομο την ημέρα.
• Σε κατάλυμα με τιμή συνεργασίας 60€/το άτομο ανά διανυκτέρευση, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν 2 ή 3 διανυκτερεύσεις με συμμετοχή 20€/το άτομο την ημέρα.

ή

4 διανυκτερεύσεις

Επιδότηση 80% με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο
Επιδότηση 100% για ΑΜΕΑ με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• Σε κατάλυμα με τιμή συνεργασίας 30€/το άτομο ανά διανυκτέρευση, δικαιούστε 4 διανυκτερεύσεις με συμμετοχή 6€/το άτομο την ημέρα και επιδότηση 24€/το άτομο/την ημέρα. Αν ανήκετε σε κατηγορία ΑΜΕΑ η συμμετοχή σας είναι μηδέν (0) και η επιδότηση είναι 30€.

• Σε κατάλυμα με τιμή συνεργασίας έως 25€/το άτομο ανά διανυκτέρευση, δικαιούστε 4 διανυκτερεύσεις με συμμετοχή 5€/το άτομο/την ημέρα και επιδότηση 20€/το άτομο/την ημέρα. Αν ανήκετε σε κατηγορία ΑΜΕΑ η συμμετοχή σας είναι μηδέν (0) και η επιδότηση είναι 25€.

• Σε κατάλυμα με τιμή συνεργασίας 40€/το άτομο ανά διανυκτέρευση μπορείτε να κάνετε 4 διανυκτερεύσεις με συμμετοχή 10€/το άτομο/την ημέρα και επιδότηση 30€/την ημέρα το άτομο. Αν ανήκετε σε κατηγορία ΑΜΕΑ η συμμετοχή σας είναι 10 ευρώ και η επιδότηση είναι 30€.

Υποχρεώσεις του δικαιούχου και των ωφελουμένων


Ο δικαιούχος και τα ωφελούμενα μέλη του e -voucher:

Επιλέγουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων και με δική τους ευθύνη κάνουν τη σχετική κράτηση αναφέροντας ότι είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού και κάτοχοι e-voucher.
Το evoucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα κατάλυμα για 2, 3 ή 4 συνεχείς διανυκτερεύσεις, είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα.


Aπό το μητρώο παρόχων ενημερώνονται για την δηλωθείσα, από τον πάροχο, τιμή συνεργασίας και την επιδότηση αυτής ανάλογα με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.


Προϋπόθεση για τη χρήση του evoucher είναι η διαμονή για το συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνηθεί κατά την άφιξη. Αν ο δικαιούχος αποχωρήσει νωρίτερα, το σύνολο του κόστους της διαμονής βαρύνει τον δικαιούχο, ακυρώνεται το e-voucher σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια


Σε περίπτωση που ζητηθεί προκαταβολή από τον πάροχο αφαιρείται κατά την αναχώρηση από το ποσό της συμμετοχής του δικαιούχου. Αν η επιδότηση φτάνει στο 100% υπάρχει η δυνατότητα το κατάλυμα να ζητήσει προκαταβολή ως εγγύηση για την κράτηση, την οποία όμως θα επιστρέψει στο σύνολο της στον δικαιούχο κατά την άφιξη.


Η συμφωνία με το κατάλυμα για το κόστος παραμονής για διάστημα μεγαλύτερο των 4 διανυκτερεύσεων γίνεται μεταξύ παρόχου και δικαιούχου και το Υπουργείο Τουρισμού δεν εμπλέκεται σ’ αυτήν.


Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι vouchers μέσω τουριστικών γραφείων


Πώς να επιλέξετε τουριστικό γραφείο


Ο κατάλογος με το ΟΡΙΣΤΙΚΟ Μητρώο Παρόχων ανά περιφέρεια έχει αναρτηθεί στην εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr. Θα πρέπει να επιλέξετε το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ που σας ενδιαφέρει και να κάνετε κράτηση είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email για την περίοδο που σας ενδιαφέρει.


Τι ποσό δικαιούστε


To “e-voucher” που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών ενσωματώνει μια οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός του είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι/τουριστικά γραφεία και οι συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις, οι οποίοι παρέχουν για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος «τουριστικά πακέτα», εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 7/2018 (Α΄12) σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης.


Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, του τουριστικού πακέτου που προσφέρει ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) τα εκατόν είκοσι ευρώ (120€).


To e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται για τον δικαιούχο ενώ αντιστοιχεί στην οικονομική αξία που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη του, εμπεριέχει δε, μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο/τουριστικό γραφείο για χρήση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Επί παραδείγματι:

i. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς κανένα ωφελούμενο μέλος, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 €
ii. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 €.
iii. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€).
iv. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 € επί 3 (100€ x3=300€).
v. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 400€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€).
vi. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ’ άτομο με έναν δικαιούχο ΑΜΕΑ και χωρίς ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 144 €.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του δικαιούχου και των ωφελουμένων


Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους/τουριστικά γραφεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να εκχωρούν το δικαίωμά τους στους παρόχους/τουριστικά γραφεία για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.


To e-voucher ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέχρι τη λήξη της διάρκειας αυτού, όπως ορίζεται στην δημόσια πρόσκληση.


To e-voucher ενεργοποιείται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου/τουριστικού γραφείου, στην οποία προσδιορίζονται μεταξύ άλλων: το τουριστικό πακέτο που παρέχεται, το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής, τα ωφελούμενα μέλη που θα πραγματοποιήσουν διακοπές με τον/την δικαιούχο.


Η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη) που συνοδεύει τα ανήλικα ωφελούμενα τέκνα ή από ωφελούμενο με νόμιμη εξουσιοδότηση του δικαιούχου.


Το e-voucher δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για συνοδούς χωρίς τη συμμετοχή του ατόμου με αναπηρία (δικαιούχο ή ωφελούμενο) που συνοδεύουν, ούτε για ωφελούμενα τέκνα χωρίς τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη).


Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι μη δικαιούχος ή ωφελούμενος γονέας που εξουσιοδοτείται από τον δικαιούχο να συνοδεύσει ανήλικα ωφελούμενα τέκνα ενεργοποιεί το e-voucher, υπογράφει τη σύμβαση ωστόσο δεν δικαιούται το ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο για τον οποίο εκδόθηκε το e-voucher.


Μετά την 31η.12.2021 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) τo e-voucher δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, οι δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση που στο τουριστικό πακέτο που έχουν επιλέξει περιλαμβάνεται και διαμονή τους σε τουριστικό κατάλυμα, η διάρκεια αυτής θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος, με τελευταία διανυκτέρευση την 30η Δεκεμβρίου 2021.
To e-voucher μετά την ενεργοποίησή του με την υπογραφή σύμβασης δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά.