8ος χρόνος, ημέρα 2277η
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

To στοίχημα της Fed και οι μακροοικονομικές ανωμαλίες

To στοίχημα της Fed και οι μακροοικονομικές ανωμαλίες

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, είχε εκφράσει από πολύ νωρίς τις απόψεις του για το πώς είχε σκοπό να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο τότε πληθωρισμό, εστιάζοντας κυρίως σε «δευτερεύοντες» παράγοντες της οικονομίας και όχι στην απευθείας παρέμβαση στην αγορά ομολόγων.

Ενώ τα «συμβατικά» εργαλεία χαλιναγώγησης της αύξησης των τιμών περιλαμβάνουν - πλην άλλων - μια συσταλτική νομισματική πολιτική με (προφανώς) αύξηση των επιτοκίων αναφοράς, ο Πάουελ επιμένει στην αγορά εργασίας και στη συνολική προσφορά.

Με απλά λόγια, εκτιμά ότι οι αυξητικές τάσεις στις τιμές και τους μισθούς, στην παρούσα φάση, είναι μια πρόσκαιρη ανισορροπία, της οποίας η ένταση οφείλεται στην πανδημία και τις αρνητικές επιπτώσεις της κατά το πρώτο δίμηνο εμφάνισής της.

Επομένως, δεν αφορά σε διαρθρωτικό πρόβλημα ώστε να απαιτείται η αύξηση των επιτοκίων, που θα οδηγούσε σε ισχυρή ανατίμηση του εγχωρίου νομίσματος και κατάρρευση των χρηματαγορών, αλλά σε μια «περαστική» πολιορκία, που θα βρει τη λύση της με τον συγχρονισμό της αγοράς εργασίας, ως προς την απορρόφηση της υπερβάλλουσας προσφοράς από την περαιτέρω μείωση των ποσοστών ανεργίας.

Εξάλλου, η κεντρική επιχειρηματολογία εδράζει στο γεγονός ότι το εργατικό δυναμικό δεν έχει προσεγγίσει το σημείο «πλήρους απασχόλησης», ενώ και οι πολλαπλασιαστές εισοδήματος και κατανάλωσης συνεπικουρούν.

Έτσι, ο έμπειρος πρόεδρος προσπαθεί να σώσει την παρτίδα, έχοντας φυσικά και ως επιβεβαιωτικό την ισχυρή ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου και φυσικού αερίου, που πιέστηκαν στην πανδημία και πιέζουν τον πληθωρισμό, με τον core CPI πραγματικά να υπολείπεται.

Ωστόσο, υφίσταται ακόμη η απόκλιση μεταξύ των αποδόσεων στη λήξη των κρατικών ομολόγων και των επιτοκίων αναφοράς, που παραμένουν μηδενικά. Προφανώς, η αυξημένη απόδοση που προκύπτει απόρροια των έντονων ρευστοποιήσεων ομολόγων στο ταμπλό δεν δικαιολογείται, καθώς φαντάζει παράδοξο για έναν ομολογιούχο και ειδικά για βαριά ομολογιακά χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων, να πωλούν (και μάλιστα με ζημία) κρατικά ομόλογα με κάποια απόδοση, με τα νεοεκδιδόμενα ομόλογα (ή γραμμάτια) να έχουν χαμηλότερη απόδοση.

Επομένως, ισχύουν δύο σενάρια: Η προεξόφληση μιας απότομης αύξησης των επιτοκίων της Fed και η ρευστοποίηση ομολόγων μακρινής ωρίμανσης με σκοπό είτε την επανείσοδο στην αγορά μετοχών (εάν πιστεύουν ότι αυτή έχει μεγάλες πιθανότητες να συνεχίσει ανοδικά, για μικτά χαρτοφυλάκια), είτε την αγορά μικρότερης διάρκειας ομολόγων (ή εντόκων), ώστε να μειώνεται η τροποποιημένη διάρκεια των χαρτοφυλακίων (για αμιγώς ομολογιακά χαρτοφυλάκια, ή για το ομολογιακό μέρος των μικτών).

Κι αν είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς τη συνέχεια, με μόνα όπλα την καλή προσχεδιασμένη στρατηγική και τα αυξημένα αντανακλαστικά, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τι θα συμβεί στα χρηματιστήρια αν ο Πάουελ πέσει έξω και τελικά ο πληθωρισμός συνεχίσει να αυξάνεται εκτός τιθέμενων ορίων, με την προσφορά να απορροφά τα μεγέθη, ώστε να τον αναγκάσει να πάρει αποφάσεις σε εκτροχιασμένο - πλέον - περιβάλλον.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.